Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.272.13.2021.EJ “Opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny”.

Deadlines:
Published : 12-08-2021 12:11:00
Placing offers : 30-08-2021 18:00:00
Offers opening : 31-08-2021 12:00:00
Procedure: Konkurs PZP - wnioski
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

w załącznikach do postępowania zamieszczono regulamin konkursu oraz pozostałą dokumentację.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania wniosków dla Wykonawców.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy PZP wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć, w zależności od wartości konkursu, w postaci elektronicznej (pliku) i opatrzyć go właściwym podpisem:
1. W konkursie o wartości równej lub przewyższającej progi unijne wniosek należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. W konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne wniosek należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym podpisem elektronicznym lub osobistym podpisem elektronicznym.

Komunikacja w niniejszym konkursie odbywa się za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do zadawania pytań.


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o konkursie.pdf pdf 102.38 2021-08-12 12:11:00 Proceeding
Regulamin konkursu.pdf pdf 696.75 2021-08-12 12:11:00 Proceeding
Zalacznik 6b.zip zip 16479.67 2021-08-12 12:11:00 Proceeding
zalacznik 6c.pdf pdf 7635.57 2021-08-12 12:11:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1.pdf pdf 818.89 2021-08-12 12:11:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3a .pdf pdf 822.03 2021-08-12 12:11:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3b .pdf pdf 675.7 2021-08-12 12:11:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3c.pdf pdf 654 2021-08-12 12:11:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3d.pdf pdf 305.99 2021-08-12 12:11:00 Proceeding
Zalacznik 6d.zip zip 195529.89 2021-08-12 12:11:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3e.pdf pdf 371.43 2021-08-12 12:11:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4a.pdf pdf 378.42 2021-08-12 12:11:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4b.pdf pdf 751.17 2021-08-12 12:11:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5a.pdf pdf 769.18 2021-08-12 12:11:00 Proceeding
Załacznik_nr_2_Postanowienia_Umowy_prawa_Autorskie.pdf pdf 302.33 2021-08-12 12:11:00 Proceeding
załącznik 5b.xlsx xlsx 17.92 2021-08-12 12:11:00 Proceeding
Załącznik 6a.pdf pdf 1834.19 2021-08-12 12:11:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie - W tym miejscu załącz wniosek oraz pozostałe dokumenty wskazane w regulaminie konkursu (jeśli dotyczy) Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2848