Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.200.19.2021 Świadczenie usług Pogotowia Technicznego w podziale na 5 części.

Deadlines:
Published : 11-08-2021 10:54:00
Placing offers : 24-08-2021 13:00:00
Offers opening : 24-08-2021 13:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 2021-OJS154-409423-pl-ts.pdf pdf 216 2021-08-11 10:54:00 Proceeding
00 SWZ ZP.200.19.2021.pdf pdf 431.6 2021-08-11 10:54:00 Proceeding
01 JEDZ ZP.200.19.2021.7z 7z 28.71 2021-08-11 10:54:00 Proceeding
02 formularze ZP.200.19.2021.docx docx 62.55 2021-08-11 10:54:00 Proceeding
03 PPU ZP.200.19.2021.pdf pdf 319.96 2021-08-11 10:54:00 Proceeding
03a Załącznik do PPU ZP.200.19.2021.pdf pdf 3284.23 2021-08-11 10:54:00 Proceeding
04 wykaz nieruchomości ZP.200.19.2021.pdf pdf 1908.51 2021-08-11 10:54:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.docx.pdf pdf 319.71 2021-08-26 12:13:28 Public message
Wyniki do publikacji na stronie postępowania.pdf pdf 251.66 2021-09-15 12:48:29 Public message

Announcements

2021-09-15 12:48 Zuzanna Piotrowicz W załączeniu przekazuję korespondencję od Zamawiającego.

Wyniki do publikacji [...].pdf

2021-08-26 12:13 Zuzanna Piotrowicz W załączeniu przekazuję korespondencję od Zamawiającego.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-24 13:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia:
Część I
brutto zł: 218 569,20 zł
Część II
brutto zł: 244 178,64 zł
Część III
brutto zł: 278 076,36 zł
Część IV
brutto zł: 244 178,64 zł
Część V
brutto zł: 209 536,32 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 487