Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 103/2021 Wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie ZPW Miedwie (Nieznań) oraz Pompowni P1 (Żelewo)

Deadlines:
Published : 11-08-2021 09:24:00
Placing offers : 27-08-2021 14:00:00
Offers opening : 27-08-2021 14:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
umowa na wycinke ZPW MIEDWIE.docx docx 33.93 2021-08-11 09:24:00 Proceeding
zapytanie ofertowe wycinka MIEDWIE.docx docx 49.72 2021-08-11 09:24:00 Proceeding
Decyzja RI.6131.30.2020.AG.pdf pdf 6620.61 2021-08-11 09:24:00 Proceeding
Decyzja RI.6131.31.2020.AG.pdf pdf 4918.12 2021-08-11 09:24:00 Proceeding
Decyzja RI.6131.33.2020.AG.pdf pdf 1722.29 2021-08-11 09:24:00 Proceeding
R12.pdf pdf 815.76 2021-08-11 09:24:00 Proceeding
R19.pdf pdf 308.66 2021-08-11 09:24:00 Proceeding
info z otwarcia ofert wycinka.pdf pdf 684.82 2021-08-30 14:19:49 Public message
informacja_o_rozstrzygnieciu_wycinka MIEDWIE.docx docx 19.32 2021-09-14 08:05:20 Public message

Announcements

2021-09-14 08:05 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja z wyboru

informacja_o_rozstrz [...].docx

2021-08-30 14:19 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja z otwarcia ofert.

info z otwarcia ofer [...].pdf

2021-08-27 14:00 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 37 465,23 zł net

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 436