Proceeding: BI.271.1.2021 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n. Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Magdalena Wlazłowska
Urząd Miejski w Chojnicach
Deadlines:
Published : 22-07-2021 11:49:00
Placing offers : 30-07-2021 12:00:00
Offers opening : 30-07-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 96.54 2021-07-22 11:49:00 Proceeding
swz tp bez negocjacji.DOC DOC 415.5 2021-07-22 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Dokumentacja przetarg insp 22.07.2021.part1.rar rar 512000 2021-07-22 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Dokumentacja przetarg insp 22.07.2021.part2.rar rar 512000 2021-07-22 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Dokumentacja przetarg insp 22.07.2021.part3.rar rar 448002.02 2021-07-22 11:49:00 Proceeding
załączniki do SWZ.7z 7z 233.1 2021-07-22 11:49:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania 26.07.2021.doc doc 180 2021-07-26 09:20:53 Public message
odpowiedzi na pytania 26.07.2021 (2).doc doc 178.5 2021-07-26 13:31:41 Public message
informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 121.39 2021-08-02 10:36:43 Public message
informacja o środkach pieniężnych 29.07.2021.doc doc 178 2021-07-29 11:20:16 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 156.15 2021-08-26 09:44:37 Public message

Announcements

2021-08-26 09:44 Agnieszka Buchwald Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].docx

2021-08-02 10:36 Agnieszka Buchwald Informacja o złożonych ofertach

informacja o złożony [...].pdf

2021-07-29 11:20 Magdalena Wlazłowska Informacja o kwocie przeznaczonej na wykonanie zamówienia

informacja o środkac [...].doc

2021-07-26 13:31 Magdalena Wlazłowska Odpowiedzi na pytania 2

odpowiedzi na pytani [...].doc

2021-07-26 09:20 Magdalena Wlazłowska Odpowiedzi nr 1 na pytania

odpowiedzi na pytani [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 587