Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGN.7013.3.2021 Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 22-07-2021 10:46:00
Placing offers : 06-08-2021 10:00:00
Offers opening : 06-08-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 103.25 2021-07-22 10:46:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI_do_ SWZ_KD.docx docx 195.62 2021-07-22 10:46:00 Proceeding
SWZ_kanalizacja_deszczowa_2021.pdf pdf 956.15 2021-07-22 10:46:00 Proceeding
DokumentacjaKD_2021całość.zip zip 111465.38 2021-07-22 10:51:06 Proceeding
wybórKD_WWW_2021.pdf pdf 197.28 2021-08-16 09:35:37 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 204.37 2021-08-06 12:00:27 Public message
wybórKD_WWW2_2021.pdf pdf 195.13 2021-09-06 12:39:05 Public message
08d97815-e4a6-fb4b-fe7c-080001c728a3 (1) (1).pdf pdf 50.14 2021-09-15 09:06:00 Public message

Announcements

2021-09-15 09:06 Ewa HIRSCH Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty

08d97815-e4a6-fb4b-f [...].pdf

2021-09-06 12:39 Ewa HIRSCH Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

wybórKD_WWW2_2021.pd [...].pdf

2021-08-16 09:35 Ewa HIRSCH Wybór najkorzystniejszej oferty

wybórKD_WWW_2021.pdf

2021-08-06 12:00 Ewa HIRSCH Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-06 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2.600.000,00 zł gross (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych brutto)
2021-08-02 15:01 Ewa HIRSCH Do Zamawiającego wpłynęło pismo o następującej treści:
"W związku z zastosowaniem rur WIPRO o średnicach 400 i 600mm (roboty zgodnie z decyzją nr 292/2021 z dnia 17.06.2021r.) i wobec tego bardzo dużym kosztem ich zakupu, prosimy o płatności w większej ilości transz. Nadmieniamy, że jedynie jedna, końcowa płatność za wykonanie robót zgodnie z decyzją nr 292/2021 z dnia 17.06.2021r. może rzutować na zachowanie płynności finansowej potencjalnego wykonawcy. Prosimy o zastosowanie płatności przejściowych."

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SWZ

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 755