Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.201.35.2021 Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji przepompowni ścieków wraz z dostawą i montażem dwóch zatapialnych pomp przy ul. Borówki 4c w Poznaniu

Deadlines:
Published : 16-07-2021 14:16:00
Placing offers : 06-08-2021 09:00:00
Offers opening : 06-08-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 ogłoszenie ZP.201.35.2021.pdf pdf 130.59 2021-07-16 14:16:00 Proceeding
00 SWZ ZP.201.35.2021.pdf pdf 489.22 2021-07-16 14:16:00 Proceeding
01 formularze ZP.201.35.2021.docx docx 60.96 2021-07-16 14:16:00 Proceeding
02 PPU ZP.201.35.2021.pdf pdf 416.22 2021-07-16 14:16:00 Proceeding
03 PFU ZP.201.35.2021.pdf pdf 448.4 2021-07-16 14:16:00 Proceeding
04 przedmiar ZP.201.35.2021.pdf pdf 127.59 2021-07-16 14:16:00 Proceeding
2021_BZP 00118499_01.pdf pdf 40.66 2021-07-19 09:07:18 Public message
2021.07.28 wizja, terminy ZP.201.35.2021.pdf pdf 272.49 2021-07-29 15:15:42 Public message
2021_BZP 00131422_01.pdf pdf 36.08 2021-07-29 15:15:42 Public message
2021.08.06 informacja o złożonych ofertach ZP.201.35.2021.pdf pdf 207.49 2021-08-06 13:02:31 Public message
2021.08.09 unieważnienie ZP.201.35.2021.pdf pdf 180.2 2021-08-11 09:27:02 Public message

Announcements

2021-08-11 09:27 Grzegorz Pęczek Zamawiający przekazuje w załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

2021.08.09 unieważni [...].pdf

2021-08-06 13:02 Ewa Skrzypczak Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o złożonych ofertach.

2021.08.06 informacj [...].pdf

2021-08-06 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć 153 705,11 zł.
2021-07-29 15:15 Grzegorz Pęczek Zamawiający przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz informację o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej.

2021.07.28 wizja, te [...].pdf

2021_BZP 00131422_01 [...].pdf

2021-07-19 09:07 Grzegorz Pęczek Zamawiający przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

2021_BZP 00118499_01 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 665