Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 030/2021 Przebudowa chodnika na ulicy Kanałowej oraz Nowogrodzkiej na os. Okole w Bydgoszczy (Program BBO)

Deadlines:
Published : 14-07-2021 14:21:00
Placing offers : 29-07-2021 10:00:00
Offers opening : 29-07-2021 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
030_2021 SWZ + załączniki.7z 7z 3853.82 2021-07-14 14:21:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021_BZP 00114374_01.pdf pdf 106.21 2021-07-14 14:21:00 Proceeding
030_2021 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 820.91 2021-07-30 12:42:38 Public message
030_2021 Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 805.05 2021-07-30 14:03:12 Public message

Announcements

2021-07-30 14:03 Julia Suchocka Zamawiający informuje, że w dniu 30.07.2021 unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Informację o unieważnieniu wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w pliku poniżej.

030_2021 Informacja [...].pdf

2021-07-30 12:42 Julia Suchocka W dniu 30.07.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

030_2021 informacje [...].pdf

2021-07-29 10:10 Julia Suchocka Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 177 452,10 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 618