Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GSR.271.8.2021.KG Lipnowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Zamówienia Publiczne
Gmina Wielgie
Deadlines:
Published : 12-07-2021 12:19:00
Placing offers : 26-08-2021 09:00:00
Offers opening : 26-08-2021 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
LIPNOWSKA_GZ_Analiza potrzeb.doc doc 61.5 2021-07-12 12:45:38 Proceeding
Lipnowska_SWZ_2022.doc doc 425 2021-07-12 12:45:38 Proceeding
Zal_1a_Wykaz PPE.xls xls 137 2021-07-12 12:45:38 Proceeding
Zal_1b_Wykaz PPE.xls xls 130 2021-07-12 12:45:38 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 89.5 2021-07-12 12:45:38 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 194 2021-07-12 12:45:38 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 65.5 2021-07-12 12:45:38 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 44 2021-07-12 12:45:38 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 44.5 2021-07-12 12:45:38 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 50 2021-07-12 12:45:38 Proceeding
Zal_8_Projektowane postanowienia umowy.doc doc 168 2021-07-12 12:47:03 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 152.66 2021-07-12 12:53:06 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 1859.95 2021-07-30 08:27:10 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 292.13 2021-08-16 10:05:44 Public message
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 92.35 2021-08-18 08:45:45 Public message
Prootkół cz. I.pdf pdf 418.7 2021-08-26 10:59:56 Public message
Protokół cz. II.pdf pdf 437.31 2021-08-26 10:59:56 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty cz. 1.pdf pdf 785.8 2021-09-07 15:19:51 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty cz. 2.pdf pdf 787.92 2021-09-07 15:19:51 Public message

Announcements

2021-09-07 15:19 Zamówienia Publiczne Zawiadomienia o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-08-26 10:59 Zamówienia Publiczne Protokół z otwarcia ofert

Prootkół cz. I.pdf

Protokół cz. II.pdf

2021-08-26 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 2142988,35 zł brutto
Część 1 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - 1 610 535,19 zł brutto
Część 2 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego - 532 453,16 zł brutto
2021-08-18 08:45 Zamówienia Publiczne Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2021-08-16 10:05 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ

Zmiana SWZ.pdf

2021-07-30 08:27 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1174