Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 021/2021 Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi w Bydgoszczy – pakiet I

Deadlines:
Published : 02-07-2021 13:45:00
Placing offers : 19-07-2021 10:00:00
Offers opening : 19-07-2021 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
021_2021 SWZ + załączniki.7z 7z 11838.44 2021-07-02 13:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021_BZP 00102936_01 z dnia 2021-07-02.pdf pdf 109.08 2021-07-02 13:45:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 14.07.2021.pdf pdf 861.71 2021-07-14 14:02:27 Public message
021_2021 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 920.85 2021-07-20 13:44:51 Public message
021_2021_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 812.46 2021-08-11 14:12:17 Public message

Announcements

2021-08-11 14:12 Wioletta Olszewska W dniu 11.08.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

021_2021_Informacja [...].pdf

2021-07-20 13:44 Julia Suchocka W dniu 20.07.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

021_2021 informacje [...].pdf

2021-07-19 10:08 Julia Suchocka Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 1 498 143,69 PLN
2021-07-14 14:02 Julia Suchocka W dniu 14.07.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza Wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1192