Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25C/251/N/11-36rj/21 SUKCESYWNE DOSTAWY JEDNORAZOWYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH OPERACYJNYCH DLA ODDZIAŁU ORTOPEDII DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 02-07-2021 09:31:00
Placing offers : 04-08-2021 08:00:00
Offers opening : 04-08-2021 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_251_11-36rj_21.pdf pdf 126.29 2021-07-02 09:31:00 Proceeding
SWZ_251_11-36rj_21.doc doc 622.5 2021-07-02 09:31:00 Proceeding
zal2_swz_251_11-36rj_21.xlsx xlsx 20.34 2021-07-02 09:31:00 Proceeding
zal3_JEDZ_251_11-36rj_21.doc doc 189 2021-07-02 09:31:00 Proceeding
zbiorcze zestawienie ofert_251_11-36rj_21.doc doc 31 2021-08-04 08:46:41 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_11-36rj_21.pdf pdf 331.87 2021-08-04 08:46:41 Public message
wynik_251_11-36rj_21.doc doc 182 2021-08-18 09:24:28 Public message
wynik_251_11-36rj_21.pdf pdf 1141.65 2021-08-18 09:24:28 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia SIMAP.pdf pdf 124.65 2022-03-18 10:40:16 Public message

Announcements

2022-03-18 10:40 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-08-18 09:24 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o wyniku nn postępowania.

wynik_251_11-36rj_21 [...].doc

wynik_251_11-36rj_21 [...].pdf

2021-08-04 08:46 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje zbiorcze zestawienie ofert.

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-08-04 08:00 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: Łącznie: 648 000,00 zł brutto
Zadanie 1 – 453 600,00 zł brutto
Zadanie 2 – 194 400,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 818