Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25C/251/N/10-30rj/21 SUKCESYWNE DOSTAWY SYSTEMÓW PODCIŚNIENIOWEGO LECZENIA RAN DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 07-06-2021 11:28:00
Placing offers : 08-07-2021 08:00:00
Offers opening : 08-07-2021 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_251_10-30rj_21.pdf pdf 153.65 2021-06-07 11:28:00 Proceeding
SWZ_251_10-30rj_21.doc doc 667.5 2021-06-07 11:28:00 Proceeding
zal_2 do SWZ_251_10-30rj_21.xlsx xlsx 23.1 2021-06-07 11:28:00 Proceeding
zal3_JEDZ_251_10-30rj_21.doc doc 189 2021-06-07 11:28:00 Proceeding
mod1_251_10-30rj_21.doc doc 90.5 2021-06-25 11:50:22 Public message
mod1_251_10-30rj_21.pdf pdf 204.85 2021-06-25 11:50:22 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_10-30rj_21.doc doc 34 2021-07-08 08:56:10 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_10-30rj_21.pdf pdf 165.42 2021-07-08 08:56:10 Public message
wynik_251_10-30rj_21.doc doc 182.5 2021-07-29 12:31:45 Public message
wynik_251_10-30rj_21.pdf pdf 489.54 2021-07-29 12:31:45 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_251_10-30rj_21.pdf pdf 174.55 2022-03-24 13:56:38 Public message

Announcements

2022-03-24 13:56 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-07-29 12:31 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o wyniku nn postępowania.

wynik_251_10-30rj_21 [...].doc

wynik_251_10-30rj_21 [...].pdf

2021-07-08 08:56 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w nn postępowaniu.

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-07-08 08:00 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: Łącznie: 436 320,00 zł brutto
Zadanie 1 – 64 800,00 zł brutto
Zadanie 2 – 264 600,00 zł brutto
Zadanie 3 – 100 440,00 zł brutto
Zadanie 4 – 6 480,00 zł brutto
2021-06-25 11:50 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikacje SWZ w nn postępowaniu.

mod1_251_10-30rj_21. [...].doc

mod1_251_10-30rj_21. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 702