Proceeding: ZP1/2021/TP Usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynków i terenów administrowanych i zarządzanych przez TTBS Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 21-05-2021 10:09:00
Placing offers : 01-06-2021 09:00:00
Offers opening : 01-06-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.78 2021-05-21 10:09:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1082.28 2021-05-21 10:09:00 Proceeding
Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 470.61 2021-05-21 10:09:00 Proceeding
Zał. nr 2 - formularz ofertowy.doc doc 121 2021-05-21 10:09:00 Proceeding
Zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy.doc doc 36 2021-05-21 10:09:00 Proceeding
Zał. nr 4 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 36 2021-05-21 10:09:00 Proceeding
Zał. nr 5 - wykaz usług.doc doc 31 2021-05-21 10:09:00 Proceeding
Zał. nr 6 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 30.5 2021-05-21 10:09:00 Proceeding
zał. nr 7 - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 1460.57 2021-05-21 10:09:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 48 2021-06-02 09:07:23 Public message
Zał. nr 2 - formularz ofertowy-poprawiony.doc doc 121.5 2021-05-26 13:29:22 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 109.71 2021-06-23 11:57:03 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 119.29 2021-06-30 10:13:21 Public message

Announcements

2021-06-30 10:13 Maria Pikor Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-06-23 11:57 Maria Pikor Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborz [...].pdf

2021-06-02 09:07 Maria Pikor Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2021-06-01 09:00 Buyer message Zamawiający Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tczewie działając na podstawie art. 222 art 4 ustawy Pzp informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 645.000,00 złotych brutto, w tym:
- dla części I - 119.000,00 złotych brutto
- dla części II - 204.000,00 złotych brutto
- dla części III - 156.000,00 złotych brutto
- dla części IV - 166.000,00 złotych gross
2021-05-26 13:29 Maria Pikor Z uwagi na zaistniały błąd w załączniku nr 2 - formularz oferty tj. błędną powierzchnię w części II, III i IV Zamawiający udostępnia poprawiony formularz ofertowy.

Zał. nr 2 - formular [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 465