Proceeding: 007/2021 Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rz. Brdą w Bydgoszczy poprzez doprowadzenie konstrukcji do wymagań normowych: Etap II – zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia mostu.

Deadlines:
Published : 15-04-2021 13:27:00
Placing offers : 17-05-2021 10:00:00
Offers opening : 17-05-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
007_2021 - SWZ + załączniki.7z 7z 285575.47 2021-04-15 13:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2021_BZP 00033430_01 z dnia 15.04.2021.pdf pdf 116.59 2021-04-15 13:27:00 Proceeding
Ogłosznie o zmianie ogłoszenia nr 2021_BZP 00045238_01 z dn. 04.05.2021.pdf pdf 56.66 2021-05-04 08:41:36 Public message
007_2021 wyjaśnienia i Zmiana nr 1 SWZ z dn. 04.05.2021.7z 7z 6256.99 2021-05-04 08:41:36 Public message
Zmiana nr 2 treści SWZ z dn. 05.05.2021 2021 942.07 2021-05-05 11:43:41 Public message
007_2021 Zmiana nr 2 SWZ z dn. 05.05.2021.7z 7z 895.67 2021-05-05 12:07:32 Public message
Zmiana nr 2 treści SWZ z dn. 05_05_2021.pdf pdf 942.07 2021-05-06 08:14:58 Public message
007_2021 ZMIANA Nr 2 treści SWZ z dnia 05.05.2021.docx docx 63.23 2021-05-06 08:14:58 Public message

Announcements

2021-05-06 08:14 Tomasz Szymański W związku z ponownym zgłoszeniem w dniu wczorajszym Zamawiającemu przez Wykonawcę problemu z otwarciem zamieszczonego pliku Zmiana nr 2 treści SWZ, Zamawiający ponownie przekazuje plik Zmiana nr 2 treści SWZ ( w wersji pdf i word) dot. dodatkowego terminu na odbycie wizji lokalnej przez zainteresowanych Wykonawców. (Dodatkowy termin nie dot. Wykonawców, którzy wymóg odbycia wizji, spełnili zgodnie z SWZ w pierwszym terminie). Zamawiający nie planuje wyznaczania innych terminów na odbycie wizji poza obecnie wyznaczonym terminem jako dodatkowy na dzień 10.05.2021. Uwaga: W przypadku problemów z otwarciem pliku przez Wykonawcę należy po pobraniu pliku zmienić jego rozszerzenie dodając ".pdf".

Zmiana nr 2 treści S [...].pdf

007_2021 ZMIANA Nr 2 [...].docx

2021-05-05 12:07 Tomasz Szymański W związku ze zgłoszonym przez Wykonawcę problemem z otwarciem zamieszczonego w dn. 05.05.2021 pliku Zmiana nr 2 treści SWZ, Zamawiający ponownie przekazuje plik Zmiana nr 2 SWZ dot. dodatkowego terminu na odbycie wizji lokalnej przez zainteresowanych Wykonawców. (Dodatkowy termin nie dot. Wykonawców, którzy wymóg odbycia wizji, spełnili zgodnie z SWZ w pierwszym terminie).

007_2021 Zmiana nr 2 [...].7z

2021-05-05 11:43 Tomasz Szymański W dniu 05.05.2021 Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ, dot. dodatkowego terminu na odbycie wizji lokalnej przez zainteresowanych Wykonawców.

Zmiana nr 2 treści S [...].2021

2021-05-04 08:41 Tomasz Szymański W dniu 04.05.2021 Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2021/BZP 00045238/01.

Ogłosznie o zmianie [...].pdf

007_2021 wyjaśnienia [...].7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1003