Proceeding: 008_2021 Budowa ul. Legnickiej – odcinek od zadania realizowanego w ramach zakresu 25/27 do ul. Spacerowej w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 13-04-2021 13:45:00
Placing offers : 10-05-2021 10:00:00
Offers opening : 10-05-2021 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu nr 2021_BZP 00031562_01.pdf pdf 102.8 2021-04-13 13:45:00 Proceeding
008_2021 - SWZ+załączniki.zip zip 26204.1 2021-04-13 13:45:00 Proceeding
ZMIANA Nr 1 SWZ z dn. 23.04.2021.2021 2021 997.04 2021-04-23 12:14:42 Public message
08d9063e-36d7-741f-59a2-2a00019bb310.pdf pdf 35.55 2021-04-23 12:14:42 Public message
Wyjaśnienia i ZMIANA NR 2 SWZ z 27.04.2021.zip zip 315.68 2021-04-27 12:13:52 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia Nr 2021BZP 0004128701 z dnia 27.04.2021.pdf pdf 43.29 2021-04-27 12:13:52 Public message
008_2021 ZMIANA Nr 1 treści SWZ z dnia 23.04.2021.docx docx 113.84 2021-04-27 10:09:53 Public message

Announcements

2021-04-27 12:13 Wioletta Olszewska W dniu 27.04.2021 Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2021/BZP 00041287/01

Wyjaśnienia i ZMIANA [...].zip

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-04-27 10:09 Wioletta Olszewska W związku ze zgłoszonym problemem z otwarciem pliku dodanym przez Zamawiającego w dniu 23.04.2021 r "Zmiana Nr 1 SWZ z dn. 23.04.2021", Zamawiający zamieszcza ten plik w formacie word.

008_2021 ZMIANA Nr 1 [...].docx

2021-04-23 12:14 Wioletta Olszewska W dniu 23.04.2021 Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 1 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 00039339/01

ZMIANA Nr 1 SWZ z dn [...].2021

08d9063e-36d7-741f-5 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 777