Proceeding: WZ.271.14.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. na terenie Gminy Czersk z podziałem na części.

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 13-04-2021 09:41:00
Placing offers : 22-04-2021 09:00:00
Offers opening : 22-04-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WZ. 271.14.2021 SWZ.pdf pdf 1829.55 2021-04-13 09:41:00 Proceeding
WZ.271.14.2021 OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU 08d8fd07-b9a3-47d2-c7f9-cb000118bbc6 (2).pdf pdf 277.55 2021-04-13 09:41:00 Proceeding
WZ.271.14.2021 SWZ .docx docx 75.45 2021-04-13 09:41:00 Proceeding
WZ.271.14.2021 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.zip zip 385.04 2021-04-13 09:41:00 Proceeding
WZ.271.14.2021 ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ OPZ projekty wod.-kan..docx docx 661.26 2021-04-13 09:41:00 Proceeding
WZ.271.14.2021 ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ Załącznik nr 1 do OPZ.docx docx 3684.51 2021-04-13 09:41:00 Proceeding
WZ.271.14.2021 ZAŁĄCZNIKI OD 1 DO 8 DO SWZ.zip zip 4040.15 2021-04-13 09:41:00 Proceeding
WZ.271.14.2021 Informacja z otwarcia.pdf pdf 454.99 2021-04-23 11:36:53 Public message
WZ.271.14.2021 Unieważnienie cz. V.pdf pdf 79.69 2021-04-23 11:47:26 Public message
WZ.271.14.2021 UNIEWAZNIENIE CZ V-PLATFORMA.doc doc 54 2021-04-23 11:47:26 Public message
WZ.271.14.2021 UNIEWAZNIENIE CZ IV-PLATFORMA.doc doc 54 2021-04-23 11:48:57 Public message
WZ.271.14.2021 Unieważnienie cz. IV.pdf pdf 78.53 2021-04-23 11:48:57 Public message
WZ.271.14.2021 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PLATFORMA.doc doc 171.5 2021-05-07 16:50:35 Public message
WZ.271.14.2021 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- platforma.pdf pdf 680.85 2021-05-07 16:50:35 Public message

Announcements

2021-05-07 16:50 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

WZ.271.14.2021 INFOR [...].doc

WZ.271.14.2021 INFOR [...].pdf

2021-04-23 11:48 Arleta Matusik UNIEWAŻNIENIE CZIV
Cześć 4. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. do miejscowości Mosna" - dł. 2.350 mb.

WZ.271.14.2021 UNIEW [...].doc

WZ.271.14.2021 Uniew [...].pdf

2021-04-23 11:47 Arleta Matusik UNIEWAŻNIENIE CZV
Cześć 5. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej - Złotowo, Wyb. pod Tucholę" - dł. 760 mb.

WZ.271.14.2021 Uniew [...].pdf

WZ.271.14.2021 UNIEW [...].doc

2021-04-23 11:36 Arleta Matusik WZ.271.14.2021 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
zamieszczana na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

WZ.271.14.2021 Infor [...].pdf

2021-04-22 09:00 Buyer message Cześć 1. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. - Gutowiec, ul. Borowikowa" - dł. 120 mb.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10.000 zł brutto

Cześć 2. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. - Gutowiec, ul. Brzozowa" - dł. 280 mb.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 15.000 zł brutto

Cześć 3. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej - Wojtal, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa, ul. Modrzewiowa" - dł. 700 mb.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 25.000 zł brutto

Cześć 4. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. do miejscowości Mosna" - dł. 2.350 mb.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 40.000 zł brutto

Cześć 5. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej - Złotowo, Wyb. pod Tucholę" - dł. 760 mb.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 9.500 zł brutto

Cześć 6. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej - Złotowo, Wyb. pod Łubnę i Czersk, ul. Podgórna" - dł. 1.190 mb.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 20.000 zł brutto

Cześć 7. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Sołectwie Będźmierowice" - dł. 2.420 mb.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 30.000 zł brutto

Cześć 8. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. - Czersk, ul. 60-lecia" - dł. 230 mb.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 15.000 zł brutto

Cześć 9. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. - Czersk, ul. Sportowa" - dł. 150 mb.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10.000 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 494