Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25C/251/N/5-14rj/21 SUKCESYWNE DOSTAWY ASORTYMENTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 07-04-2021 08:57:00
Placing offers : 19-05-2021 08:00:00
Offers opening : 19-05-2021 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_251_5-14rj_21.doc doc 635.5 2021-04-07 08:57:00 Proceeding
Zal2_251_5-14rj_21.xlsx xlsx 81.33 2021-04-07 08:57:00 Proceeding
zal3_JEDZ_251_5-14rj_21.doc doc 189 2021-04-07 08:57:00 Proceeding
ogłoszenie_251_5-14rj_21.pdf pdf 433.6 2021-04-07 08:57:00 Proceeding
mod1_251_5-14rj_21.doc doc 4643 2021-04-30 09:09:56 Public message
mod1_251_5-14rj_21.pdf pdf 6146.27 2021-04-30 09:09:56 Public message
mod2_251_5-14rj_21.doc doc 107.5 2021-05-06 08:01:37 Public message
mod2_251_5-14rj_21.pdf pdf 888 2021-05-06 08:01:37 Public message
mod3_251_5-14rj_21.doc doc 128.5 2021-05-10 10:47:58 Public message
mod3_251_5-14rj_21.pdf pdf 1220.45 2021-05-10 10:47:58 Public message
zmiana ogłoszenia_251_5-14rj_21.pdf pdf 65.97 2021-05-10 10:47:58 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_5-14rj_21.doc doc 79.5 2021-05-19 11:39:03 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_5-14rj_21.pdf pdf 956.78 2021-05-19 11:39:03 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_sprostowanie_251_5-14rj_21.doc doc 79.5 2021-05-21 09:52:37 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_sprostowanie_251_5-14rj_21.pdf pdf 964.09 2021-05-21 09:52:37 Public message
unieważnienie_1,8,14,19,22,23_251_5-14rj_21.doc doc 179.5 2021-06-15 10:23:53 Public message
unieważnienie_1,8,14,19,22,23_251_5-14rj_21.pdf pdf 281.04 2021-06-15 10:23:53 Public message
wynik_z.24_25_26_27_251_5-14rj_21.doc doc 305.5 2021-09-03 13:24:44 Public message
wynik_z.24_25_26_27_251_5-14rj_21.pdf pdf 2060.39 2021-09-03 13:24:44 Public message
wynik_z.2-7_9-13_15-18_20-21_251_5-14rj_21.doc doc 313.5 2021-09-24 12:49:20 Public message
wynik_z.2-7_9-13_15-18_20-21_251_5-14rj_21.pdf pdf 2211.73 2021-09-24 12:49:20 Public message
wynik_ponowny_z.12, 18_251_5-14rj_21.doc doc 259.5 2021-10-13 13:26:39 Public message
wynik_ponowny_z.12, 18_251_5-14rj_21.pdf pdf 581.54 2021-10-13 13:26:39 Public message
unieważnienie_z.2, 3_251_5-14rj_21.doc doc 251.5 2021-10-25 08:36:56 Public message
unieważnienie_z.2, 3_251_5-14rj_21.pdf pdf 403.76 2021-10-25 08:36:56 Public message
anulowanie wyniku_z.5_251_5-14rj_21.doc doc 241 2021-10-22 13:45:00 Public message
anulowanie wyniku_z.5_251_5-14rj_21.pdf pdf 283.34 2021-10-22 13:45:00 Public message
unieważnienie_z 5_251_5-14rj_21.doc doc 255.5 2021-11-19 11:29:24 Public message
unieważnienie_z 5_251_5-14rj_21.pdf pdf 1290.03 2021-11-19 11:29:24 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia _z.24-27.pdf pdf 167.57 2022-03-24 13:55:51 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_z.2,3,6,10,11,13,15,16.pdf pdf 234.02 2022-03-24 13:55:51 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_z.12,18.pdf pdf 134.14 2022-03-24 13:55:51 Public message
ogłoszenie o unieważnieniu_Simap.pdf pdf 176.24 2022-03-24 13:55:51 Public message
ogłoszenie o unieważnieniu_Simap2.pdf pdf 180.17 2022-03-24 13:55:51 Public message
kwota przeznaczona na realizację_251_5-14rj_21.docx docx 12.78 2021-05-19 08:00:00 Public message

Announcements

2022-03-24 13:55 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

ogłoszenie o udziele [...].pdf

ogłoszenie o udziele [...].pdf

ogłoszenie o unieważ [...].pdf

ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2021-11-19 11:29 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 5

unieważnienie_z 5_25 [...].doc

unieważnienie_z 5_25 [...].pdf

2021-10-25 08:36 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 2 oraz Zadania 3

unieważnienie_z.2, 3 [...].doc

unieważnienie_z.2, 3 [...].pdf

2021-10-22 13:45 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o anulowaniu wyniku nn postępowania w zakresie zadania nr 5

anulowanie wyniku_z. [...].doc

anulowanie wyniku_z. [...].pdf

2021-10-13 13:26 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o wyniku nn postępowania w zakresie zadań: 12, 18.

wynik_ponowny_z.12, [...].doc

wynik_ponowny_z.12, [...].pdf

2021-09-24 12:49 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o wyniku nn postępowania w zakresie zadań: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21.

wynik_z.2-7_9-13_15- [...].doc

wynik_z.2-7_9-13_15- [...].pdf

2021-09-03 13:24 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o wyniku nn postępowania w zakresie zadań: 24, 25, 26, 27.

wynik_z.24_25_26_27_ [...].doc

wynik_z.24_25_26_27_ [...].pdf

2021-06-15 10:23 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 1, Zadania 8, Zadania 14, Zadania 19, Zadania 22 oraz Zadania 23.

unieważnienie_1,8,14 [...].doc

unieważnienie_1,8,14 [...].pdf

2021-05-21 09:52 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Sprostowanie do Zbiorczego zestawienia ofert złożonych w nn postępowaniu.

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-05-19 11:39 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w nn postępowaniu.

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-05-19 08:00 Buyer message Zamawiający w załączeniu przekazuje informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na realizację nn postępowania.

kwota przeznaczona n [...].docx

2021-05-10 10:47 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikację SWZ w nn postępowaniu wraz ze zmianą ogłoszenia.

mod3_251_5-14rj_21.d [...].doc

mod3_251_5-14rj_21.p [...].pdf

zmiana ogłoszenia_25 [...].pdf

2021-05-06 08:01 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia i modyfikacje SWZ w nn postępowaniu.

mod2_251_5-14rj_21.d [...].doc

mod2_251_5-14rj_21.p [...].pdf

2021-04-30 09:09 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia i modyfikacje SWZ w nn postępowaniu.

mod1_251_5-14rj_21.d [...].doc

mod1_251_5-14rj_21.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 5914