Proceeding: 003/2021 Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy w 2021 r.

Deadlines:
Published : 29-03-2021 14:41:00
Placing offers : 22-04-2021 10:00:00
Offers opening : 22-04-2021 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
003_2021 SWZ + załączniki.7z 7z 5480.7 2021-03-29 14:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021_BZP 00024507_01 z dnia 2021-03-29.pdf pdf 108.45 2021-03-29 14:41:00 Proceeding
003_2021 - ZMIANA Nr 1 treści SWZ z dnia 09.04.2021.pdf pdf 985.62 2021-04-09 14:25:36 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021_BZP 0003026101 z dnia 2021-04-09.pdf pdf 35.28 2021-04-09 14:25:36 Public message
003_2021 Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ z dnia 16.04.2021.7z 7z 3370.49 2021-04-16 14:32:50 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021_BZP 0003446901 z dnia 2021-04-16.pdf pdf 35.3 2021-04-16 14:32:50 Public message
003_2021 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 921.72 2021-04-22 13:16:51 Public message

Announcements

2021-04-22 13:16 Julia Suchocka W dniu 22.04.2021r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

003_2021 informacje [...].pdf

2021-04-22 10:13 Julia Suchocka Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 2 000 000,00 PLN
2021-04-16 14:32 Julia Suchocka W dniu 16.04.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ.

003_2021 Wyjaśnienia [...].7z

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-04-09 14:25 Julia Suchocka W dniu 09.04.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ.

003_2021 - ZMIANA Nr [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 979