Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZ.271.1.2021 Utrzymanie i obsługa szaletów miejskich w obiektach Gminy – Miasta Stargard

Honorata Siry-Jabłońska ZUK
Urząd Miejski Stargard Department: Zarząd Usług Komunalnych
Deadlines:
Published : 19-03-2021 21:58:00
Placing offers : 31-03-2021 10:00:00
Offers opening : 31-03-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Gmina-Miasto Stargard, Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na utrzymanie i obsługę szaletów miejskich w obiektach Gminy – Miasta Stargard.


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 123.03 2021-03-19 21:58:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 750.39 2021-03-19 21:58:00 Proceeding
3. SWZ ZAŁĄCZNIKI.docx docx 2180.51 2021-03-19 21:58:00 Proceeding
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ.pdf pdf 81.14 2021-03-29 11:45:51 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 412.25 2021-03-31 12:24:39 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 96.47 2021-04-08 14:24:12 Public message

Announcements

2021-04-08 14:24 Honorata Siry-Jabłońska ZUK Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-03-31 12:24 Honorata Siry-Jabłońska ZUK Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-03-31 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zadania dysponuje kwotą 250 000,00 zł brutto.
2021-03-29 11:45 Honorata Siry-Jabłońska ZUK W załączeniu Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania i wnioski jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 586