Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25C/251/N/2-4rj/21 SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ SEROLOGICZNYCH I TRANSFUZJOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH ANALIZATORÓW DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 24-02-2021 09:18:00
Placing offers : 29-03-2021 08:00:00
Offers opening : 29-03-2021 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_251_2-4rj_21.pdf pdf 113.85 2021-02-24 09:18:00 Proceeding
SWZ_251_2-4rj_21.doc doc 738 2021-02-24 09:18:00 Proceeding
zal3_JEDZ_251_2-4rj_21.doc doc 185.5 2021-02-24 09:18:00 Proceeding
mod1_251_2-4rj_21.pdf pdf 524.72 2021-03-16 09:30:11 Public message
zestawienie zbiorcze_251_2-4rj_21.pdf pdf 370.64 2021-03-29 09:27:57 Public message
wynik_251_2-4rj_21.doc doc 181 2021-04-13 09:35:11 Public message
wynik_251_2-4rj_21.pdf pdf 1063.32 2021-04-13 09:35:11 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_SIMAP_251_2-4rj_21.pdf pdf 108.38 2022-03-18 10:35:11 Public message

Announcements

2022-03-18 10:35 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-04-13 09:35 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o wyniku nn postępowania.

wynik_251_2-4rj_21.d [...].doc

wynik_251_2-4rj_21.p [...].pdf

2021-03-29 09:27 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje zbiorcze zestawienie ofert.

zestawienie zbiorcze [...].pdf

2021-03-29 08:00 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: Łącznie: 1 907 246,15 zł brutto
2021-03-16 09:30 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikacje SWZ.

mod1_251_2-4rj_21.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 940