Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PIGK.271.3.2021 „Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej”

Agnieszka Zygadlewicz
Gmina Kamień Pomorski
Deadlines:
Published : 16-02-2021 12:29:00
Placing offers : 05-03-2021 10:30:00
Offers opening : 05-03-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 95.78 2021-02-16 12:29:00 Proceeding
PIGK271.3.2021 SWZ.pdf pdf 7060.36 2021-02-16 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1 formularz oferty.docx docx 35.95 2021-02-16 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 2 oświadczenie wykluczenie.docx docx 23.49 2021-02-16 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 3 oświadczenie warunki.docx docx 24.48 2021-02-16 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 4 specyfikacja techniczna.docx docx 24.64 2021-02-16 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 5 wzór umowy.docx docx 43.25 2021-02-16 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 6 wykaz robót.doc doc 33 2021-02-16 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 7 wykaz sprzętu.doc doc 35 2021-02-16 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 8 wzór zobowiązania zasoby.doc doc 30.5 2021-02-16 12:29:00 Proceeding
informacja o wyborze na stronę.pdf pdf 385.56 2021-03-15 12:49:14 Public message
Wybór oferty - ponowny.pdf pdf 416.66 2021-03-24 13:07:13 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 268.8 2021-03-05 13:14:12 Public message

Announcements

2021-03-24 13:07 Agnieszka Zygadlewicz Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający zamieszcza informację o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór oferty - ponow [...].pdf

2021-03-15 12:49 Agnieszka Zygadlewicz Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2021-03-05 13:14 Agnieszka Zygadlewicz Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019), przekazuje informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-05 10:30 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto.
2021-03-04 17:06 Agnieszka Zygadlewicz W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy z dnia 04.03.2021 o treści:
Witam. Czy Oświadczenia z zał. nr 2 i 3 podmiotu udostępniającego zasoby może być podpisana przez Podmiot ręcznie i potwierdzona podpisem kwalifikowanym wykonawcy składającego ofertę?

Zamawiający informuje, iż oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków winno być podpisane przez Wykonawcę, którego to oświadczenie dotyczy. W tym przypadku, przez podmiot udostępniający zasoby.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 816