Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/2021 Dostawa elementów umundurowania dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2021.

Robert Kiela
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Straż Miejska w Bydgoszczy
Deadlines:
Published : 09-02-2021 14:06:00
Placing offers : 23-02-2021 09:00:00
Offers opening : 23-02-2021 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

STRAŻ   MIEJSKA  w  BYDGOSZCZY  
85-676  Bydgoszcz ,  ul. Leśna  12

 

Ogłoszenie o ZAPYTANIU Ofertowym  poniżej  130.000 złotych  na  :


  dostawę  elementów umundurowania dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2021.

 

Termin realizacji zamówienia (Termin dostawy) :  najpóźniej do dnia  31. 03. 2021 r.
 

Ofertę należy złożyć w terminie do : 23 lutego 2021r. do godz. 09.00  poprzez złożenie oferty na Platformie Zakupowej znajdującej się pod adresem : www.platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz. lub w formie pisemnej - papierowej na adres Zamawiającego wraz z załączonymi dokumentami określonymi w pkt. IV Zapytania Ofertowego.


Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: p. Violetta Milewska  v.milewska@strazmiejska.bydgoszcz.pl oraz p. Ewa Borkowska  e.borkowska@strazmiejska.bydgoszcz.pl ;  Referat OKS SM , tel. 052 5858 767-766..
 .

Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych  na poszczególne elementy umundurowania.

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.


Kryteria  oceny  Ofert oraz ich  znaczenie  :

 

    C – Najniższa cena  brutto 1 szt. (pary)  elementu umundurowania                 60  %    znaczenia

    - Jakość  1 szt. (pary) elementu umundurowania                                         20 %    znaczenia

    F – Funkcjonalność 1 szt. (pary)  elementu umundurowania                           20 %    znaczenia


 
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie.Ofertowe.2021.pdf pdf 715.37 2021-02-09 14:06:00 Proceeding
Zapytanie.Ofertowe.Umumnurowanie.2021.pdf pdf 446.27 2021-02-11 10:26:29 Proceeding
Zapytanie.Ofertowe.Umumnurowanie.2021.doc doc 140 2021-02-11 10:26:37 Proceeding
IMG_20170411_132425.jpg jpg 3533.49 2021-02-11 11:19:48 Proceeding
IMG_20170411_132444.jpg jpg 3628.34 2021-02-11 11:19:53 Proceeding
IMG_20200902_091325_1.jpg jpg 3585.57 2021-02-11 11:19:57 Proceeding
IMG_20200902_091405_1.jpg jpg 3537.86 2021-02-11 11:20:03 Proceeding
IMG_20200902_091524_1.jpg jpg 5439.33 2021-02-11 11:20:08 Proceeding
IMG_20200902_091531.jpg jpg 5507.61 2021-02-11 11:20:12 Proceeding
IMG_20200907_101302.jpg jpg 5229.69 2021-02-11 11:20:16 Proceeding
IMG_20200907_101313.jpg jpg 3910.59 2021-02-11 11:20:19 Proceeding
IMG_20200907_101346.jpg jpg 3604.94 2021-02-11 11:20:22 Proceeding
polo sm.jpg jpg 4109.33 2021-02-11 11:20:26 Proceeding

Announcements

2021-02-24 15:49 Robert Kiela Straż Miejska w Bydgoszczy w związku z rozstrzygnięciem Zapytania Ofertowego z dnia 08.02.2021r. na dostawę elementów umundurowania dla naszej jednostki w roku 2021 , zamieszonego na Platformie Zakupowej nr: https://platformazakupowa.pl (nr. ID : 422578) oraz na stronie BIP Zamawiającego - zawiadamia o wyborze nw. ofert najkorzystniejszych w każdej z ośmiu części przedmiotowego zamówienia :

I. SPODNIE ĆWICZEBNE :

Najkorzystniejsza Oferta nr. 6 : FPHU „RECON” , ul. Śliwkowa 5k , 87-123 Brzozówka .
• Cena jednostkowa gross : 149, 00 zł
• Łączna ilość punktów: 74, 18 pkt.

II. SPODNIE LETNIE :

Najkorzystniejsza Oferta nr. 3 : CZM „INTERMAG” , ul. Bielicka 82 , 85-135 Bydgoszcz.
• Cena jednostkowa gross : 223, 86 zł
• Łączna ilość punktów: 67, 69 pkt.

III. Koszulka Letnia typu POLO z krótkim rękawem :

Najkorzystniejsza Oferta nr. 10 : HAKO Sp. z o.o , ul. Borzymowska 30, 03-565 Warszawa,
• Cena jednostkowa gross : 75, 03 zł
• Łączna ilość punktów: 95, 58 pkt.

IV. Koszula służbowa Letnia z KRÓTKIM rękawem :

Najkorzystniejsza Oferta nr. 1 : Z.P.U.H. SYLMIET ul. Gliniana 73 91-336 Łódź
• Cena jednostkowa gross : 60, 27 zł
• Łączna ilość punktów: 100, 00 pkt.

V. Buty Specjalistyczne :
Najkorzystniejsza Oferta nr. 1 : Z.P.U.H. SYLMIET ul. Gliniana 73 91-336 Łódź

• Cena jednostkowa gross : 239, 85 zł
• Łączna ilość punktów: 100, 00 pkt.

VI. Buty Wyjściowe :
Najkorzystniejsza Oferta nr. 2 : T.S.M. Trójmiejski Salon Mundurowy ul. Żwirowa 4 84-240 Reda
• Cena jednostkowa gross : 210, 00 zł
• Łączna ilość punktów: 92, 01 pkt.

VII. Skarpety Zimowe :

Najkorzystniejsza Oferta nr. 11 : ASTOP Sp. z o.o. ul. Rycerska 28 , 15-157 Białystok
• Cena jednostkowa gross : 5,04 zł
• Łączna ilość punktów: 100, 00 pkt.

VIII. Skarpety Letnie :

Najkorzystniejsza Oferta nr. 11 : ASTOP Sp. z o.o. ul. Rycerska 28 , 15-157 Białystok
• Cena jednostkowa gross : 3, 69 zł
• Łączna ilość punktów: 100, 00 pkt.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 SPODNIE DŁUGIE ĆWICZEBNE wg.treści Zapytania Ofertowego . 1 pc. - (0)
2 SPODNIE SŁUŻBOWE LETNIE z lampasem wg.treści Zapytania Ofertowego . 1 pc. - (0)
3 KOSZULKA LETNIA TYPU POLO z KRÓTKIM RĘKAWEM (Biała i Granatowa) wg.treści Zapytania Ofertowego . 1 pc. - (0)
4 KOSZULA SŁUŻBOWA LETNIA z KRÓTKIM RĘKAWEM wg.treści Zapytania Ofertowego . 1 pc. - (0)
5 BUTY SPECJALISTYCZNE CAŁOROCZNE (TRZEWIKI MĘSKIE) wg.treści Zapytania Ofertowego . 1 pair - (0)
6 BUTY LETNIE – WYJŚCIOWE wg.treści Zapytania Ofertowego . 1 pair - (0)
7 SKARPETY ZIMOWE wg.treści Zapytania Ofertowego . 1 pair - (0)
8 SKARPETY LETNIE wg.treści Zapytania Ofertowego 1 pair - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3197 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Jakość 20% wg. treści Zapytania Ofertowego. (0)
3 Funcjonalność 20% .wg. treści Zapytania Ofertowego. (0)
4 Dostawa wzoru oferowanego elementu umundurowania do jego oceny - .wg. treści Zapytania Ofertowego. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 919