Proceeding: GUM2021 ZP 0003 Dostawa skanera preparatów- systemu mikroskopii wirtualnej dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Deadlines:
Published : 09-02-2021 09:35:00
Placing offers : 19-02-2021 09:00:00
Offers opening : 19-02-2021 09:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 10395.93 2021-02-09 09:35:00 Proceeding
SWZ.DOC DOC 464 2021-02-09 09:35:00 Proceeding
Załącznik 1, 1.1 - formularz ofertowy, formularz rzeczowo-cenowy.doc doc 101.5 2021-02-09 09:35:00 Proceeding
zał. 2- Oswiadczenie.doc doc 92 2021-02-09 09:35:00 Proceeding
zał. 3- Parametry.docx docx 66.23 2021-02-09 09:35:00 Proceeding
Załącznik 4 - Projekt umowy.doc doc 120.5 2021-02-09 09:35:00 Proceeding
odpowiedzi.docx docx 47.34 2021-02-15 08:43:52 Public message
Załącznik 4 - Projekt umowy.doc- modyfikacja 15.02.2021.doc doc 120.5 2021-02-15 08:43:52 Public message
zestawienie ofert_GUM2021 ZP 0003.docx docx 47.37 2021-02-19 12:35:09 Public message
wyniki.docx docx 49.69 2021-02-23 09:05:56 Public message

Announcements

2021-02-23 09:05 Paulina Kowalska Gdański Uniwersytet Medyczny informuję o wyniku postępowania (w załączeniu pismo).

wyniki.docx

2021-02-19 12:35 Paulina Kowalska Informacja z otwarcia ofert

zestawienie ofert_GU [...].docx

2021-02-19 11:36 Paulina Kowalska The message was withdrawn by the Buyer.
2021-02-19 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia środki w wysokości 850 815,85 zł brutto
2021-02-15 08:43 Paulina Kowalska Gdański Uniwersytet Medyczny udziela odpowiedzi na zadane zapytania. W załączeniu odpowiedzi+ modyfikacja zał. 4.

odpowiedzi.docx

Załącznik 4 - Projek [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 409