Proceeding: GUM2021 ZP 0009 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Deadlines:
Published : 05-02-2021 13:13:00
Placing offers : 19-02-2021 10:00:00
Offers opening : 19-02-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 12254.36 2021-02-05 13:13:00 Proceeding
SWZ.doc doc 509.5 2021-02-05 13:13:00 Proceeding
Załącznik 1, 1.1 - formularz ofertowy, formularz rzeczowo-cenowy.doc doc 102.5 2021-02-05 13:13:00 Proceeding
zał. 2- oswiadczenie.doc doc 92 2021-02-05 13:13:00 Proceeding
zał. 3- Pakiet 1.docx docx 45.77 2021-02-05 13:13:00 Proceeding
zał. 3-Pakiet 2.doc doc 113 2021-02-05 13:13:00 Proceeding
zał. 3- Pakiet 3.doc doc 131.5 2021-02-05 13:13:00 Proceeding
zał. 3-Pakiet 4.doc doc 89 2021-02-05 13:13:00 Proceeding
Załącznik 4 - projekt umowy.doc doc 121.5 2021-02-05 18:37:33 Proceeding
Odpowiedzi_09.02.2021.docx docx 64.37 2021-02-09 12:54:49 Public message
zał. 3-Pakiet 4- Modyfikacja z dnia 09.02.2021.doc doc 91.5 2021-02-09 12:54:49 Public message
Odpowiedzi_15.02.2021.docx docx 70.78 2021-02-15 14:22:12 Public message
ogloszenie o zmianie_15.02.2021.pdf pdf 181.44 2021-02-15 14:22:12 Public message
zestawienie_ofert_GUM2021 ZP 0009.docx docx 84.97 2021-02-19 12:17:45 Public message
Wyniki.docx docx 69.84 2021-03-08 11:18:35 Public message

Announcements

2021-03-08 11:18 Paulina Kowalska Gdański Uniwersytet Medyczny, informuje o wynikach postępowania.

Wyniki.docx

2021-02-19 12:17 Paulina Kowalska Informacja z otwarcia ofert.

zestawienie_ofert_GU [...].docx

2021-02-19 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia środki w wysokości gross 354 729,84 zł w tym:
Pakiet 1:212 000,00 zł
Pakiet 2:135 000,00 zł
Pakiet 3:3 000,00 zł
Pakiet 4: 4 729,84 zł
2021-02-15 14:22 Paulina Kowalska Gdański Uniwersytet Medyczny udziela odpowiedzi na zadane pytania. Jednocześnie informuję o zmianie składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi_15.02.202 [...].docx

ogloszenie o zmianie [...].pdf

2021-02-09 12:54 Paulina Kowalska Odpowiedzi- 09.02.2021

Odpowiedzi_09.02.202 [...].docx

zał. 3-Pakiet 4- Mod [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 700