Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.114.2020 Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej – Ranoszka z os. Złote Łany

Ilona Miszczyk
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Biuro ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 30-12-2020 14:34:00
Placing offers : 16-02-2021 10:50:00
Offers opening : 16-02-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4. dokumenty techniczne.zip zip 141518.13 2020-12-30 14:34:00 Proceeding
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 418.29 2020-12-30 14:34:00 Proceeding
2. SIWZ Przebudowa skrzyżowania.pdf pdf 2112.81 2020-12-30 14:34:00 Proceeding
3. załączniki edytowalne.docx docx 87.11 2020-12-30 14:34:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 01.04.2021 r..pdf pdf 954.05 2021-04-01 15:25:33 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 293.09 2021-05-26 13:46:38 Public message
ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.pdf pdf 197.62 2021-01-14 11:58:08 Public message
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU.zip zip 15867.65 2021-01-14 11:58:08 Public message
odp. na zapytania - ZESTAW NR 1,2,3.pdf pdf 1032.18 2021-01-14 11:58:08 Public message
5_W_KanalizacjaSanitarna.zip zip 23078.88 2021-01-19 08:28:54 Public message
odp. na zapytania - ZESTAW NR 4 i 5.pdf pdf 1141.79 2021-01-19 08:28:55 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 197.62 2021-01-19 08:28:55 Public message
1. war_uzgodnienia_opinie.zip zip 11342.96 2021-01-19 08:28:55 Public message
2.DM_000000.pdf pdf 191.03 2021-01-19 08:28:55 Public message
3_DROGI_PT4_PRZEK_TYPOWE_zm.zip zip 3106.25 2021-01-19 08:28:55 Public message
4. Drogi-slepy_zmiana.zip zip 113.63 2021-01-19 08:28:55 Public message
odpowiedzi na zapytania - ZESTAW 6, 7 i 8 + modyfikacja.pdf pdf 1519.33 2021-01-25 12:03:24 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 25.01.2021.pdf pdf 216.78 2021-01-25 12:03:24 Public message
zmodyfikowany zał. nr 1 (Formularz ofertowy) i zał. nr 7 (Wykaz osób).doc doc 110 2021-01-25 12:03:24 Public message
Przedmiar Telekom Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania A. Krajowej-Ranoszka.pdf pdf 265.55 2021-01-25 14:55:57 Public message
Ranoszka telekom.pdf pdf 581.18 2021-02-05 11:58:09 Public message
TELEKOM Ranoszka 03-02-2021.ATH ATH 124.69 2021-02-05 11:58:09 Public message
odp. na zapytania - ZESTAW NR 9.pdf pdf 990.54 2021-02-05 11:58:09 Public message
ogloszenie o zmianie ogłoszenia nr 540413049-N-2021 z dnia 05.02.2021 r..pdf pdf 197.61 2021-02-05 11:58:09 Public message
wzór oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 55.23 2021-02-16 13:18:38 Public message
Informacja z otwarcia z dn.16.02.2021 r..pdf pdf 977.21 2021-02-16 13:18:38 Public message

Announcements

2021-05-26 13:46 Dominika Grabiec W załączeniu przekazuję Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, opublikowane w dniu dzisiejszym na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-04-01 15:25 Ilona Miszczyk W związku z zatwierdzeniem propozycji komisji przetargowej w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w załączeniu przekazuję "Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej" dla przedmiotowego postępowania.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-02-16 13:18 Ilona Miszczyk W związku z otwarciem w dniu dzisiejszym ofert w przedmiotowym postępowaniu w załączeniu przekazuję informację z ich otwarcia wraz z edytowalnym oświadczeniem dot. grupy kapitałowej.

wzór oświadczenie do [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-16 09:34 Ilona Miszczyk W związku z otwarciem w dniu dzisiejszym ofert na przedmiotowe zadanie przekazuję link do transmisji online:
https://zoom.us/j/95330535508?pwd=NHEvd0FEUjFTdVZnVHBpKy81SFRRUT09
Meeting ID: 953 3053 5508
Passcode: AJyEV8
2021-02-05 13:48 Ilona Miszczyk Informuję, iż w treści komunikatu z dn. 05.02.2021 r. godz. 11:58 omyłkowo podano, iż jednym z załączników jest przedmiar szczegółowy. Zamawiający miał na myśli przedmiar teletechniczny.
2021-02-05 11:58 Ilona Miszczyk W załączeniu przekazujemy ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz pismo z dnia 05.02.2021 r. dot. odpowiedzi na pytania - ZESTAW nr 9, które wpłynęły do niniejszego postępowania. Dodatkowo Zamawiający dołącza przedmiar szczegółowy. Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, oraz termin wniesienia wadium na dzień 16.02.2021 r.

Ranoszka telekom.pdf

TELEKOM Ranoszka 03- [...].ATH

odp. na zapytania - [...].pdf

ogloszenie o zmianie [...].pdf

2021-01-25 14:55 Ilona Miszczyk W załączeniu przesyłam przedmiar dot. branży telekomunikacyjnej, stanowiący załącznik do modyfikacji z dn. 25.01.2021r. (do ZESTAWU nr 6)

Przedmiar Telekom Ro [...].pdf

2021-01-25 12:03 Ilona Miszczyk W załączeniu przekazujemy ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz pismo z dnia 25.01.2021 r. dot. odpowiedzi na pytania (ZESTAW nr 6, 7 i 8), które wpłynęły do niniejszego postępowania.
Zamawiający informuje, iż zmianie ulega:
- termin składania ofert: 09.02.2021 r. do godz. 10.50,
- termin wniesienia wadium: 09.02.2021 r. do godz. 10.50,
- termin otwarcia ofert: 09.02.2021 r. godz. 11.00.

W związku ze zmianą zapisów SIWZ,Zamawiający przekazuje:
- zmodyfikowany załącznik nr 1 "Formularz ofertowy"
- zmodyfikowany załącznik nr 7 „Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmodyfikowany zał. n [...].doc

2021-01-19 08:28 Ilona Miszczyk W załączeniu przekazujemy ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz pismo z dnia 19.01.2021 r. dot. odpowiedzi na pytania - ZESTAW nr 4, 5, które wpłynęły do niniejszego postępowania. Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, oraz termin wniesienia wadium: - termin składania ofert: 26.01.2021 r. do godz. 10.50, - termin wniesienia wadium: 26.01.2021 r. do godz. 10.50, - termin otwarcia ofert: 26.01.2021 r. godz. 11.00.

5_W_KanalizacjaSanit [...].zip

odp. na zapytania - [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

1. war_uzgodnienia_o [...].zip

2.DM_000000.pdf

3_DROGI_PT4_PRZEK_TY [...].zip

4. Drogi-slepy_zmian [...].zip

2021-01-14 11:58 Ilona Miszczyk W załączeniu przekazujemy ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz pismo z dnia 14.01.2021 r. dot. odpowiedzi na pytania - ZESTAW nr 1,2,3, które wpłynęły do niniejszego postępowania.

Dodatkowo Zamawiający dołącza prawidłowy projekt organizacji ruchu.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, oraz termin wniesienia wadium:
- termin składania ofert: 20.01.2021 r. do godz. 10.50,
- termin wniesienia wadium: 20.01.2021 r. do godz. 10.50,
- termin otwarcia ofert: 20.01.2021 r. godz. 11.00.

ogłoszenie o zmienie [...].pdf

PROJEKT ORGANIZACJI [...].zip

odp. na zapytania - [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3547