Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.105.2020 „Projekt budowy przedszkola w dzielnicy Zdrój”

Ilona Miszczyk
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Biuro ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 17-12-2020 09:54:00
Placing offers : 10-02-2021 11:50:00
Offers opening : 10-02-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ - projekt przedszkola.pdf pdf 2016.85 2020-12-17 09:54:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 69.29 2020-12-17 09:54:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 402.25 2020-12-17 09:54:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zdrój.pdf pdf 1076.33 2021-04-28 11:44:00 Public message
odp. zestaw nr 1.pdf pdf 390.35 2020-12-31 15:15:40 Public message
pismo dot. modyfikacji z dn. 08.01.2021.pdf pdf 1391.19 2021-01-08 08:53:36 Public message
ogłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 239 2021-01-08 08:53:36 Public message
zmodyfikowany zał. nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 56.77 2021-01-08 08:53:36 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn.12.02 2021 nr 540400872.pdf pdf 197.62 2021-01-12 15:30:12 Public message
pismo zmiana terminu.pdf pdf 558.92 2021-01-12 15:30:12 Public message
MODYFIKACJA SIWZ z dnia 19.01.2021.pdf pdf 753.03 2021-01-19 11:59:10 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 197.62 2021-01-19 11:59:10 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.01.2020.pdf pdf 218.52 2021-01-26 15:10:32 Public message
zmodyfikowany zał. nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 94 2021-01-26 15:10:32 Public message
modyfikacja siwz z dn. 26.01.2021.pdf pdf 1405.07 2021-01-26 15:10:32 Public message
Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu na 08.02.2021 r..pdf pdf 753.03 2021-01-29 13:39:11 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540410482-N-2021 z dnia 29.01.2021 r..pdf pdf 197.63 2021-01-29 13:39:11 Public message
pismo z dn. 08.02.2021.pdf pdf 761.44 2021-02-08 11:49:46 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540412243-N-2021 z dnia 03.02.2021 r..pdf pdf 205.39 2021-02-03 13:52:22 Public message
zmodyfikowany zał. nr 1a do siwz - wersja edytowlna.doc doc 74.5 2021-02-03 13:52:22 Public message
Modyfikacja SIWZ, zał. 1a, OPZ i umowy z dn. 03.02.2021 r..pdf pdf 1442.57 2021-02-03 13:52:22 Public message
Sprostowanie z dnia 09.02.2021 r..pdf pdf 956.55 2021-02-09 14:59:48 Public message
wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.docx docx 24.27 2021-02-10 15:06:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dn. 10.02.2021.pdf pdf 971.23 2021-02-10 15:06:42 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 293.6 2021-07-01 16:20:56 Public message

Announcements

2021-07-01 16:20 Ilona Miszczyk W załączeniu przekazuję Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, opublikowane w dniu dzisiejszym na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-04-28 11:44 Marta Sobczak W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-02-10 15:06 Ilona Miszczyk W związku z otwarciem w dniu dzisiejszym ofert w przedmiotowym postępowaniu w załączeniu przekazuję informację z ich otwarcia wraz z edytowalnym oświadczeniem dot. grupy kapitałowej.

wzór oświadczenia do [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-10 07:56 Ilona Miszczyk W związku z otwarciem w dniu dzisiejszym ofert na przedmiotowe zadanie przekazuję link do transmisji online:
https://zoom.us/j/97803344775?pwd=KzdxUkRjWDNDNWF0MXZqNEV4VDFDZz09
Meeting ID: 978 0334 4775
Passcode: 9qJr4U
2021-02-09 14:59 Ilona Miszczyk W załączeniu przekazuję, pismo z dnia 09.02.2021 r. w sprawie sprostowania.

Sprostowanie z dnia [...].pdf

2021-02-08 11:49 Ilona Miszczyk W załączeniu przekazuję pismo z dnia 08.02.2021 r. w sprawie zwrócenia uwagi na konieczność analizy złożonych już ofert pod kątem wprowadzonych modyfikacji.

pismo z dn. 08.02.20 [...].pdf

2021-02-03 13:52 Ilona Miszczyk W załączeniu przekazuję pismo z dn. 03.02.2021 r. dot. modyfikacji SIWZ (w tym OPZ, załącznika nr 1a oraz wzoru umowy) wraz z Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia, opublikowanym w dniu dzisiejszym na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych. Jednocześnie informuję, iż przesunięto termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 10.02.2021 r.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmodyfikowany zał. n [...].doc

Modyfikacja SIWZ, za [...].pdf

2021-01-29 13:39 Ilona Miszczyk W załączeniu przekazuję pismo z dn. 29.01.2021 r. dot. modyfikacji SIWZ wraz z Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540410482-N-2021 z dnia 29.01.2021 r. Jednocześnie informuję, iż przesunięto termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 08.02.2021 r.

Modyfikacja SIWZ - z [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-01-26 15:10 Ilona Miszczyk W załączeniu przekazuję modyfikację SIWZ z dnia 26.01.2021 r. wraz z zmodyfikowanym załącznikiem nr 1 do SIWZ, tj. Formularzem ofertowym oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540408818-N-2021 z dnia 26.01.2021 r.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmodyfikowany zał. n [...].doc

modyfikacja siwz z d [...].pdf

2021-01-19 11:59 Ilona Miszczyk W załączeniu przekazuję modyfikację SIWZ z dnia 19.01.2021 r. wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540404979-N-2021 z dnia 19.01.2021 r.

MODYFIKACJA SIWZ z d [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-01-12 15:30 Ilona Miszczyk W załączeniu przekazuję modyfikację SIWZ z dnia 12.01.2021 r. wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540400872-N-2021 z dnia 12.01.2021 r.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pismo zmiana terminu [...].pdf

2021-01-08 08:53 Ilona Miszczyk W załączeniu przekazujemy skan pisma z dnia 08.01.2021r. dot. modyfikacji siwz oraz formularza ofertowego (zał. nr 1 do siwz). Jednocześnie informujemy, iż przesunięto termin składania i otwarcia ofert: - termin składania ofert: 19.01.2021 r. do godz. 09:50, - termin otwarcia ofert: 19.01.2021 r. godz. 10:00. W załączeniu również ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

pismo dot. modyfikac [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmodyfikowany zał. n [...].docx

2020-12-31 15:15 Ilona Miszczyk W załączeniu przekazujemy skan pisma stanowiącego odpowiedź na zapytanie, które wpłynęło do niniejszego postępowania.

odp. zestaw nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2174