Proceeding: ZP/91/2020 Sukcsywna dostawa odczynników oraz materiałów laboratoryjnych w 7 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Deadlines:
Published : 13-10-2020 09:08:00
Placing offers : 03-12-2020 09:00:00
Offers opening : 03-12-2020 09:20:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał. 3-pakiet 1.xls xls 117 2020-10-13 09:08:00 Proceeding
zał. 3-pakiet 2.xls xls 51.5 2020-10-13 09:08:00 Proceeding
zał. 3-pakiet 3.xls xls 54 2020-10-13 09:08:00 Proceeding
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 3225.09 2020-10-13 09:08:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 426 2020-10-13 09:08:00 Proceeding
zał 1 - formularz oferty.docx docx 23.16 2020-10-13 09:08:00 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 186 2020-10-13 09:08:00 Proceeding
zał. 3-pakiet 4.xls xls 86 2020-10-13 09:08:00 Proceeding
zał. 3-pakiet 5.xls xls 80.5 2020-10-13 09:08:00 Proceeding
zał. 3-pakiet 6.xlsx xlsx 21.53 2020-10-13 09:08:00 Proceeding
Załącznik 4 -projekt_umowy.doc doc 92 2020-10-13 09:08:00 Proceeding
potwierdzenie opublikowania zmiany_27.10.2020.png png 19.08 2020-10-27 13:42:15 Proceeding
zał. 3-pakiet 7.xls xls 144 2020-10-14 08:22:56 Public message
modyfikacja- dodatnie zał. 3-pakiet 7.docx docx 122.73 2020-10-14 08:22:56 Public message
Załącznik 4 -projekt_umowy-Modyfikacja z dnia 27.10.2020.doc doc 92.5 2020-10-27 13:14:31 Public message
SIWZ-modyfikacja 27.10.2020.doc doc 426.5 2020-10-27 13:14:31 Public message
odpowiedzi_27.10.2020.docx docx 129.76 2020-10-27 13:14:31 Public message
zmiana ogloszenia_30.10.2020.pdf pdf 46.8 2020-10-30 09:24:02 Public message
odpowiedzi_13.11.2020.docx docx 126.55 2020-11-13 11:00:18 Public message
SIWZ-modyfikacja 13.11.2020.doc doc 426 2020-11-13 11:00:18 Public message
zał. 3-pakiet 1- modyfikacja z dnia 13.11.2020.xls xls 117 2020-11-13 11:00:18 Public message
potwierdzenie opublikowania zmiany_13.11.2020.pdf pdf 102.94 2020-11-13 11:00:18 Public message
zmiana ogloszenia_18.11.2020.pdf pdf 612.12 2020-11-18 10:44:53 Public message
odpowiedzi_ 19.11.2020.docx docx 134.5 2020-11-19 13:47:23 Public message
potwierdzenie opublikowania zmiany oglosznia- 23.11.2020.pdf pdf 109.71 2020-11-23 11:17:36 Public message
sprostowanie odpowiedzie z dnia 19.11.2020- 23.11.2020.docx docx 131.36 2020-11-23 11:17:36 Public message
Załącznik 4 -projekt_umowy-Modyfikacja z dnia 23.11.2020.doc doc 94 2020-11-23 11:17:36 Public message
SIWZ-modyfikacja 23.11.2020.doc doc 426.5 2020-11-23 11:17:36 Public message
zmiana ogłoszenia_27.11.2020.pdf pdf 511.16 2020-11-27 09:50:32 Public message
zestawienie_ofert_ZP-91-2020 +grupa.docx docx 28.75 2020-12-03 11:15:40 Public message
WYNIKI.docx docx 130.74 2020-12-23 12:58:29 Public message

Announcements

2020-12-23 12:58 Paulina Kowalska Gdański Uniwersytet Medyczny informuję o wynikach postępowania

WYNIKI.docx

2020-12-03 11:15 Paulina Kowalska Zestawienie ofert

zestawienie_ofert_ZP [...].docx

2020-11-27 09:50 Paulina Kowalska Zmiana ogłoszenia z dnia 27.11.2020

zmiana ogłoszenia_27 [...].pdf

2020-11-23 11:17 Paulina Kowalska Gdański Uniwersytet Medyczny dokonuje sprostowania udzielonych odpowiedzi z dnia 19.11.2020. W załączeniu:
- sprostowanie odpowiedzi
- potwierdzenie zmiany ogłoszenia
- Modyfikacja SIWZ
- Modyfikacja zal. 4- projekt umowy

potwierdzenie opubli [...].pdf

sprostowanie odpowie [...].docx

Załącznik 4 -projekt [...].doc

SIWZ-modyfikacja 23. [...].doc

2020-11-19 13:47 Paulina Kowalska Gdański Uniwersytet Medyczny udziela odpowiedzi na zadane pytania. ( w załączeniu)

odpowiedzi_ 19.11.2 [...].docx

2020-11-18 10:44 Paulina Kowalska Zmiana ogloszenia_18.11.2020

zmiana ogloszenia_18 [...].pdf

2020-11-13 11:00 Paulina Kowalska Gdański Uniwersytet Medyczny udziela odpowiedzi na złożone pytania oraz informuję o zmianie:
- zał. 3- pakiet 1
- SIWZ
- ogłoszenie

odpowiedzi_13.11.202 [...].docx

SIWZ-modyfikacja 13. [...].doc

zał. 3-pakiet 1- mod [...].xls

potwierdzenie opubli [...].pdf

2020-10-30 09:24 Paulina Kowalska Zmiana ogłoszenia o zamówieniu_30.10.2020

zmiana ogloszenia_30 [...].pdf

2020-10-27 13:14 Paulina Kowalska Gdański Uniwersytet Medyczny, w załączeniu przesyła odpowiedzi na zadane pytania. Jednocześnie informuję o zmianie SIWZ, zał. 4 oraz terminu składania i otwarcia ofert.

Załącznik 4 -projekt [...].doc

SIWZ-modyfikacja 27. [...].doc

odpowiedzi_27.10.202 [...].docx

2020-10-14 08:22 Paulina Kowalska Uzupełnieni o zał. 3-pakiet 7

zał. 3-pakiet 7.xls

modyfikacja- dodatni [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1248