Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25M/251/N/23-49rj/20 D25M/251/N/23-49rj/20 Zakup akceleratora w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, zadanie pn. "Doposażenie zakładów radioterapii" wraz z adaptacją pomieszczeń

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 31-08-2020 09:07:00
Placing offers : 18-09-2020 10:00:00
Offers opening : 18-09-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.14 2020-08-31 09:07:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych.doc doc 900.5 2020-08-31 09:07:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy.doc doc 1051 2020-08-31 09:07:00 Proceeding
Specyfikacja wraz z załącznikami o numerach 1, 3, 5, 6 i 8.doc doc 811.5 2020-08-31 09:07:00 Proceeding
Załącznik - Rzut pomieszczeń.jpg jpg 74.21 2020-08-31 09:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc doc 210 2020-08-31 09:07:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogoszenia o zamówieniu z dnia 11092020.pdf pdf 66.96 2020-09-11 09:20:57 Proceeding
Informacja o zmianie treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert.pdf pdf 279.69 2020-09-07 11:41:11 Public message
wyjaśnienia_treści_SIWZ _z_11092020.pdf pdf 5372.81 2020-09-11 12:18:37 Public message
Informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 212.55 2020-09-18 11:25:21 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 507.34 2020-09-28 09:16:06 Public message

Announcements

2020-09-28 09:16 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wyniku postępowania.

Sekretarz Komisji przetargowej
Ewa Szczęsna

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2020-09-18 11:25 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający publikuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 18 września 2020 r. o godz. 10.30.

Sekretarz Komisji przetargowej
Ewa Szczęsna

Informacje z otwarci [...].pdf

2020-09-11 12:18 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający przedkłada wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacje SIWZ.
Z poważaniem
Beata Martyn-Mrozowska

wyjaśnienia_treści_S [...].pdf

2020-09-07 11:41 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający publikuje informację o zmianie treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert.

Sekretarz Komisji przetargowej
Ewa Szczęsna

Informacja o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1007