Proceeding: ZP/51/2020 Dostawa odczynników chemicznych w 5 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Deadlines:
Published : 15-06-2020 09:35:00
Placing offers : 22-07-2020 09:00:00
Offers opening : 22-07-2020 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.doc doc 315.5 2020-06-15 09:35:00 Proceeding
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 185.72 2020-06-15 09:35:00 Proceeding
Załącznik 2 - JEDZ.doc doc 185 2020-06-15 09:35:00 Proceeding
zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc doc 107 2020-06-15 09:35:00 Proceeding
zał. 3- pakiet 1.xls xls 57.5 2020-06-15 09:35:00 Proceeding
zał. 3- pakiet 2.xls xls 39 2020-06-15 09:35:00 Proceeding
zał. 3- pakiet 3.xls xls 55 2020-06-15 09:35:00 Proceeding
zał. 3- pakiet 4.xls xls 81.5 2020-06-15 09:35:00 Proceeding
zał. 3- pakiet 5.xls xls 75 2020-06-15 09:35:00 Proceeding
zał. 4- projekt umowy.doc doc 134 2020-06-15 09:35:00 Proceeding
zał. 3- pakiet 4-modyfikacja 25.06.2020.xls xls 81.5 2020-06-25 07:20:46 Public message
modyfikacja_numer katalogowy.docx docx 102.03 2020-06-25 07:20:46 Public message
odpowiedzi- 1.docx docx 71.38 2020-07-07 09:19:55 Public message
zestawienie z otwarcia ofert+grupa.docx docx 83.73 2020-07-22 10:20:59 Public message
wyniki.docx docx 72.14 2020-08-21 09:39:53 Public message

Announcements

2020-08-21 09:39 Paulina Kowalska Wyniki

wyniki.docx

2020-07-22 10:20 Paulina Kowalska Zestawienie z otwarcia ofert+grupa kapitałowa

zestawienie z otwarc [...].docx

2020-07-07 09:19 Paulina Kowalska Odpowiedzi-1

odpowiedzi- 1.docx

2020-06-25 07:20 Paulina Kowalska Modyfikacja Zał. 3-pakiet 4.

zał. 3- pakiet 4-mod [...].xls

modyfikacja_numer ka [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 893