Proceeding: ZP/PN/14/20/LBO/JHP Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych i staplerów z podziałem na 19 pakietów.

Deadlines:
Published : 25-03-2020 10:35:00
Placing offers : 04-05-2020 10:00:00
Offers opening : 04-05-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS060-143287-pl-1.pdf pdf 327.16 2020-03-25 10:35:00 Proceeding
SIWZ + ZAŁACZNIKI.zip zip 309.13 2020-03-25 10:35:00 Proceeding
ODP. NR 1.pdf pdf 38.92 2020-04-16 12:16:34 Public message
Modyfikacja SIWZ.doc doc 227.5 2020-04-16 12:18:17 Public message
2020-OJS077-181982-pl.pdf zmiana.pdf pdf 80.3 2020-04-21 14:32:52 Public message
ODP. NR 2.doc doc 495.5 2020-04-22 12:31:28 Public message
ODP. NR 3.doc doc 441 2020-04-24 12:36:56 Public message
Zestawienie-ofert-.xls xls 70 2020-05-04 13:26:25 Public message
WYBÓR.pdf pdf 97.85 2020-06-02 13:47:01 Public message

Announcements

2020-06-02 13:47 Jolanta Harłacz- Przestalska wybór najkorzystniejszej oferty w poszczególnych pakietach

WYBÓR.pdf

2020-05-04 13:26 Jolanta Harłacz- Przestalska Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie-ofert-.x [...].xls

2020-04-24 12:36 Jolanta Harłacz- Przestalska odp. nr 3

ODP. NR 3.doc

2020-04-22 12:31 Jolanta Harłacz- Przestalska odp. nr 2

ODP. NR 2.doc

2020-04-21 14:32 Jolanta Harłacz- Przestalska zmiana ogłoszenia

2020-OJS077-181982-p [...].pdf

2020-04-16 12:18 Jolanta Harłacz- Przestalska Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ.doc

2020-04-16 12:16 Jolanta Harłacz- Przestalska Odpowiedz nr 1

ODP. NR 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1136