Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Naprawa silnika trakcyjnego typu TMF 50-29-4 z pojazdu typu 31WE seria ED78-009

Robert Rogowski
POLREGIO S.A. Department: Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie
Deadlines:
Published : 10-12-2019 07:27:00
Placing offers : 20-12-2019 11:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Szczegóły dotyczące opisu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik o nazwie "Ogłoszenie o przetargu".

Warunki realizacji:

Termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

Termin realizacji - do 4 tygodni od dnia przekazania do naprawy

Dostawa/Odbiór - na koszt Wykonawcy

1.Zakres naprawy ma na celu przywrócenie pełnej sprawności technicznej przy zachowaniu właściwości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.

Naprawa powinna być przeprowadzona zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową silnika, warunkami technicznego odbioru po naprawie

oraz Polskimi Normami właściwymi dla naprawianego asortymentu.

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został wykonany zgodnie z dokumentacją:

- Dokumentacja Systemu Utrzymania ezt typu 31WE seria ED78,

- Dokumentacja Techniczno- Ruchowa ezt typu 31WE seria ED78,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ezt typu 31WE seria ED78

3. Zamawiający zastrzega sobie:

a/ możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;

b/ możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert;

c/ po zakończeniu zapytania możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcji zniżkowej,

d/ możliwość swobodnego wyboru oferty.

3. Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.

Miejsce montażu i dostawy towaru: ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Sekcja Utrzymania Taboru, ul. Białowieska 23, 71-010 Szczecin (hala tokarni)

Dodatkowe pytania dotyczące materiałów proszę kierować: Robert Rogowski tel . 695-320-610

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługa platformy proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 61 679 19 00 lub e-mail: cwk@opennexus.com

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o przetargu - naprawa silnika TMF.pdf pdf 1159.1 2019-12-10 07:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o przetargu - naprawa silnika TMF OFERTA.docx docx 79.55 2019-12-10 07:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o przetargu - naprawa silnika TMF.pdf pdf 1159.1 2019-12-10 07:27:04 Subject of the order
Ogłoszenie o przetargu - naprawa silnika TMF OFERTA.docx docx 79.55 2019-12-10 07:27:12 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Naprawa silnika trakcyjnego typu TMF 50-29-4 z pojazdu typu 31WE seria ED78-009 -

Ogłoszenie o przetar [...].pdf

Ogłoszenie o przetar [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3197 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - do 4 tygodni od dnia przekazania do naprawy (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 500