Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RDF/U/11/2019 r. SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 w I kwartale 2020 roku z możliwością składania ofert częściowych.

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 27-11-2019 12:52:00
Placing offers : 03-01-2020 10:00:00
Offers opening : 03-01-2020 10:05:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2787.74 2019-11-27 12:52:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 7052.42 2019-11-27 12:52:00 Proceeding
załącznik nr 1 Oferta.pdf pdf 578.64 2019-11-27 12:52:00 Proceeding
Wykaz pojazdów.pdf pdf 133.76 2019-11-27 12:52:00 Proceeding
Umowa.pdf pdf 1937.78 2019-11-27 12:52:00 Proceeding
JEDZ RDF.pdf pdf 5795.49 2019-11-27 12:52:26 Proceeding
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc doc 184.5 2019-11-27 12:52:00 Proceeding
Informacja z otwarcia RDF 2020.pdf pdf 299 2020-01-03 12:10:29 Public message
unieważnienie IV i V część zamówiena.pdf pdf 239.2 2020-01-03 13:30:12 Public message
Wykonawcy wybór II część.pdf pdf 299.99 2020-01-03 13:31:11 Public message
Wybó Wykonawcy I i III część.pdf pdf 514.1 2020-01-17 12:48:32 Public message

Announcements

2020-01-17 12:48 Szymon Łakota Wybór Wykoanwcy w zakresie I i III części zamówienia.

- w załączeniu -

Wybó Wykonawcy I i I [...].pdf

2020-01-03 13:31 Szymon Łakota Informacja o Wyborze Wykoanwcy w zakresie II części zamówienia
- w załączeniu -

Wykonawcy wybór II c [...].pdf

2020-01-03 13:30 Szymon Łakota Szanowni Państwo
W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie IV i V częśći zamówienia.

unieważnienie IV i V [...].pdf

2020-01-03 12:10 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert.

- w załączeniu-

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1093