Proceeding: ZP/PN/58/19/LA/JG Dostawa radiofarmaceutyku 18F FDG (fluorodeoxyglukozy) - 250 jednodniowych dostaw aktywności FDG niezbędnej do wykonania badań od 5 do 12 pacjentów dziennie – łącznie 2400 dawek

Deadlines:
Published : 13-11-2019 10:48:00
Placing offers : 23-12-2019 10:00:00
Offers opening : 23-12-2019 10:15:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 75.53 2019-11-13 10:48:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 223 2019-11-13 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Arkusz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 9.56 2019-11-13 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz oferty.doc doc 97 2019-11-13 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ.zip zip 99.11 2019-11-13 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy na radiofarmaceutyki apf 12.11.2019.doc doc 111 2019-11-13 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Porozumienie.doc doc 142.5 2019-11-13 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności.doc doc 44 2019-11-13 10:48:00 Proceeding
Odp. 1.pdf pdf 114.72 2019-12-05 11:57:07 Public message
04.12.2019r. -Załącznik nr 4 - Projekt umowy .doc doc 112.5 2019-12-10 09:45:17 Public message
04.12.2019r. - SIWZ.doc doc 223.5 2019-12-10 09:45:17 Public message
2019-OJS238-583759-pl-ts.pdf pdf 86.42 2019-12-10 09:45:17 Public message
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT ZP_PN_58_19_LA_JG.doc doc 30 2019-12-23 11:58:44 Public message
Unieważnienie.pdf pdf 47.78 2019-12-30 11:08:07 Public message

Announcements

2019-12-30 11:08 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację o unieważnieniu postępowania. Joanna Głombowicz

Unieważnienie.pdf

2019-12-23 11:58 Joanna Głombowicz Informacja z otwarcia ofert

ZBIORCZE ZESTAWIENIE [...].doc

2019-12-10 09:45 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam zmienione ogłoszenie, zmodyfikowaną SIWZ oraz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.

04.12.2019r. -Załącz [...].doc

04.12.2019r. - SIWZ. [...].doc

2019-OJS238-583759-p [...].pdf

2019-12-05 11:57 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam odpowiedź nr 1. Joanna Głombowicz

Odp. 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 908