Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DEE/10/2019 Dostawa energii elektrycznej

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 30-10-2019 15:29:00
Placing offers : 04-12-2019 10:00:00
Offers opening : 04-12-2019 10:05:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 2141.39 2019-10-30 15:29:00 Proceeding
oświadczenie - załącznik nr 2.pdf pdf 542.27 2019-10-30 15:29:00 Proceeding
SIWZ Energia elektryczna 2019 r..pdf pdf 8903 2019-10-30 15:29:00 Proceeding
Umowa - załącznik nr 4.pdf pdf 2956 2019-10-30 15:29:00 Proceeding
Wykaz dostaw - załącznik nr 3.pdf pdf 197.59 2019-10-30 15:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1 formularz oferty.pdf pdf 408 2019-10-30 15:29:00 Proceeding
załącznik nr 3 wykaz dostaw.docx docx 19.19 2019-11-21 11:06:28 Public message
Oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ.doc doc 54 2019-11-21 11:06:24 Public message
Załącznik nr 1 do siwz - formularz oferty.docx docx 16.46 2019-11-21 11:06:11 Public message
Wyjaśnienia z dnia 27.11.2019 r..pdf pdf 168.5 2019-11-27 10:10:44 Public message

Announcements

2019-11-27 10:10 Szymon Łakota Wyjaśnienia z dnia 27.11.2019 r.
w załączeniu.

Wyjaśnienia z dnia 2 [...].pdf

2019-11-21 11:06 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu edytowalne załączniki do niniejszego postępowania przetargowego.

załącznik nr 3 wykaz [...].docx

Oświadczenie - załąc [...].doc

Załącznik nr 1 do si [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 800