Proceeding: Dostawa samochodów ciężarowo-osobowych ogólnego przeznaczenia w latach 2020-2022

Deadlines:
Published : 18-10-2019 11:00:00
Placing offers : 06-11-2019 07:30:00
Offers opening : 06-11-2019 08:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 134.44 2019-10-18 11:00:00 Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf pdf 698.56 2019-10-18 11:00:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SIWZ.pdf pdf 810.26 2019-10-18 11:00:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SIWZ.xml xml 126.59 2019-10-18 11:00:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SIWZ.doc doc 71.5 2019-10-18 11:00:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SIWZ.pdf pdf 1262.44 2019-10-18 11:00:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SIWZ.pdf pdf 539.49 2019-10-18 11:00:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SIWZ.doc doc 39 2019-10-18 11:00:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SIWZ.pdf pdf 154.12 2019-10-18 11:00:00 Proceeding
załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.zip zip 901.22 2019-10-18 11:00:00 Proceeding
zmiana treści SIWZ.pdf pdf 588.5 2019-10-30 14:33:53 Public message
wyjaśnienie treści SIWZ.pdf pdf 480 2019-10-30 14:33:49 Public message
zmiana treści SIWZ.pdf pdf 391.49 2019-10-31 11:39:59 Public message
załącznik nr 4 do SIWZ.docx docx 17.84 2019-11-06 11:59:21 Public message
informacja z otwarcia ofert D152.pdf pdf 221.69 2019-11-06 11:59:10 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 382.92 2019-12-17 14:22:34 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 95.14 2020-01-14 12:22:33 Public message

Announcements

2020-01-14 12:23 Aneta Mindziak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 14.01.2020 r.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-12-17 14:24 Aneta Mindziak Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 17.12.2019 r.

informacja o unieważ [...].pdf

2019-11-06 12:02 Aneta Mindziak Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.11.2019 r.

załącznik nr 4 do SI [...].docx

informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-31 11:40 Aneta Mindziak Zmiana treści SIWZ z dnia 31.10.2019 r.

zmiana treści SIWZ.p [...].pdf

2019-10-30 14:36 Aneta Mindziak Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 30.10.2019 r.

zmiana treści SIWZ.p [...].pdf

wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4030