Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/PN/56/19/NPR/JG - Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz świadczenie usług doradztwa technicznego podczas postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie generalnego wykonawcy budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu.

Deadlines:
Published : 15-10-2019 10:43:00
Placing offers : 29-11-2019 11:00:00
Offers opening : 29-11-2019 11:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz świadczenie usług doradztwa technicznego podczas postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie generalnego wykonawcy budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019-OJS199-483956-pl opublikowane 15.10.2019r..pdf pdf 142.97 2019-10-15 10:43:00 Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - PFU.docx docx 85.63 2019-10-15 10:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 58862.3 2019-10-15 10:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.zip zip 102.84 2019-10-15 10:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz OFERTY.doc doc 90.5 2019-10-15 10:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.docx docx 81.22 2019-10-15 10:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób - oświadczenie o osobach.doc doc 57.5 2019-10-15 10:43:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług.doc doc 56 2019-10-15 10:43:00 Proceeding
Zalącznik nr 1 do OPZ-plan medyczno - funkcjonalny-Zmiana 16.10.2019r.zip zip 2760.04 2019-10-17 08:24:08 Public message
Informacja 1.pdf pdf 50.73 2019-10-17 08:24:00 Public message
Informacja 2.pdf pdf 47.37 2019-10-30 11:51:12 Public message
Załącznik nr 1 do OPZ - plan medyczno - funkcjonalny-Zmiana 29.10.2019r.zip zip 2473.43 2019-10-30 11:55:19 Public message
Odp. 1 - 06.11.2019r..pdf pdf 1011.27 2019-11-06 12:19:34 Public message
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - 06.11.2019r..docx docx 81.44 2019-11-06 12:22:14 Public message
Opis przedmiotu zamówienia - dokument główny - 07.11.2019r..docx docx 80.83 2019-11-07 13:08:32 Public message
Odp. 2 - 07.11.2019r..pdf pdf 582.76 2019-11-07 13:08:24 Public message
Odp. 3.pdf pdf 271.62 2019-11-13 13:36:53 Public message
SIWZ - 13.11.2019r..docx docx 85.92 2019-11-18 09:33:17 Public message
Załącznik nr 4 - Wzór umowy - 13.11.2019r..docx docx 83.12 2019-11-18 09:33:23 Public message
Zmienione ogłoszenie.pdf pdf 53.89 2019-11-18 09:34:25 Public message
Odp. 4.pdf pdf 159.92 2019-11-18 08:56:05 Public message
Zestawienie ofert.pdf pdf 51.98 2019-11-29 13:25:51 Public message
Odwołanie_191212.pdf pdf 343.32 2019-12-12 11:46:53 Public message
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania.pdf pdf 54.5 2019-12-12 11:46:46 Public message
19-DCO_pismo do Zam_191205.pdf pdf 232.21 2019-12-23 09:55:47 Public message
Przedłużenie terminu.pdf pdf 46.13 2019-12-23 09:55:47 Public message
Protokół 2.pdf pdf 154.3 2019-12-23 09:55:47 Public message
Protokół 1.pdf pdf 1267.37 2019-12-23 09:55:47 Public message
Pismo do Graphitu(1).pdf pdf 105.16 2019-12-23 09:55:47 Public message
Odp. ws. rażąco niskiej ceny.pdf pdf 569.18 2019-12-23 09:55:47 Public message
19-DCO_pismo do Zam_191211(2).pdf pdf 190.36 2019-12-23 09:55:47 Public message
19-DCO_pismo do Zam_191206(2).pdf pdf 174.6 2019-12-23 09:55:47 Public message
19-DCO_pismo do Zam_191203.pdf pdf 246.21 2019-12-23 09:55:47 Public message
19-DCO_pismo do Zam_191202(2).pdf pdf 176.91 2019-12-23 09:55:47 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 36.29 2020-02-18 11:45:00 Public message
NSO_Miastoprojekt Wrocław_Odwołanie.pdf pdf 2507.72 2020-02-28 10:43:17 Public message
Zawiadomienie o odwołaniu.pdf pdf 36.43 2020-02-28 10:43:13 Public message
Pismo.pdf pdf 33.1 2020-06-22 11:58:43 Public message

Announcements

2020-06-22 11:58 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam pismo ws. Listy personelu. Joanna Głombowicz

Pismo.pdf

2020-02-28 10:44 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam zawiadomienie o wniesieniu odwołania przez Wykonawcę Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. oraz treść odwołania i załączniki do niego. Joanna Głombowicz

NSO_Miastoprojekt Wr [...].pdf

Zawiadomienie o odwo [...].pdf

2020-02-18 13:44 Joanna Głombowicz W związku z wysłanym pismem nr EZP/175/20 z dnia 17.02.2020r., a opublikowanym na Platformie w dniu 18.02.2020r., zatytułowanym "Wybór oferty najkorzystniejszej" informuję, iż jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta, która uzyskała najwyższą ocenę punktową - 90,90 pkt, złożona przez Konsorcjum: Lider: GRAPH’IT Sp. z o.o., Ul. Stępińska 22/30 lok. 424, 00-739 Warszawa; Partner: „N+ PARAMETRIC DESIGN MIESZKO NIEDŹWIECKI”, ul. St. Kostki Potockiego 2B/20, 02-958 Warszawa; Partner: ECM GROUP POLSKA S.A. ,Ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.
Joanna Głombowicz
2020-02-18 11:45 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. Joanna Głombowicz

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2019-12-23 09:56 Joanna Głombowicz W odpowiedzi na Państwa wniosek w załączeniu przesyłam korespondencję Zamawiającego z liderem konsorcjum, tj. Graphit Sp. z o.o.

19-DCO_pismo do Zam_ [...].pdf

Przedłużenie terminu [...].pdf

Protokół 2.pdf

Protokół 1.pdf

Pismo do Graphitu(1) [...].pdf

Odp. ws. rażąco nisk [...].pdf

19-DCO_pismo do Zam_ [...].pdf

19-DCO_pismo do Zam_ [...].pdf

19-DCO_pismo do Zam_ [...].pdf

19-DCO_pismo do Zam_ [...].pdf

2019-12-12 11:48 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam Zawiadomienie o wniesieniu odwołania oraz odwołanie.

Odwołanie_191212.pdf

Zawiadomienie o wnie [...].pdf

2019-11-29 13:26 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam zbiorcze zestawienie złożonych ofert.

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2019-11-18 09:37 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam zmienione ogłoszenie oraz SIWZ i Wzór umowy zmodyfikowane w dniu 13.11.2019r.

SIWZ - 13.11.2019r.. [...].docx

Załącznik nr 4 - Wzó [...].docx

Zmienione ogłoszenie [...].pdf

2019-11-18 08:56 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam odpowiedź nr 4.

Odp. 4.pdf

2019-11-13 13:37 Joanna Głombowicz W załączeniu przekazuję Odpowiedź nr 3.

Odp. 3.pdf

2019-11-07 13:08 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam odpowiedź nr 2 wraz z aktualnym dokumentem – OPZ – dokument główny z naniesioną zmianą.

Opis przedmiotu zamó [...].docx

Odp. 2 - 07.11.2019r [...].pdf

2019-11-06 12:22 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam zmodyfikowany w wyniku odpowiedzi nr 1 Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik nr 4 do SI [...].docx

2019-11-06 12:20 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam odpowiedź nr 1.

Odp. 1 - 06.11.2019r [...].pdf

2019-10-30 11:55 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam Informację nr 2 wraz z załącznikami.

Informacja 2.pdf

Załącznik nr 1 do OP [...].zip

2019-10-17 08:24 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam Informację nr 1 wraz z załącznikami.

Zalącznik nr 1 do OP [...].zip

Informacja 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 9855