Proceeding: ZP/PN/56/19/NPR/JG - Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz świadczenie usług doradztwa technicznego podczas postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie generalnego wykonawcy budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu.

Deadlines:
Posted : 15-10-2019 10:43:00
Placing offers: 29-11-2019 11:00:00
Opening offers : 29-11-2019 11:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz świadczenie usług doradztwa technicznego podczas postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie generalnego wykonawcy budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług.doc doc 56 2019-10-15 10:43:00 Joanna Głombowicz Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób - oświadczenie o osobach.doc doc 57.5 2019-10-15 10:43:00 Joanna Głombowicz Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.docx docx 81.22 2019-10-15 10:43:00 Joanna Głombowicz Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz OFERTY.doc doc 90.5 2019-10-15 10:43:00 Joanna Głombowicz Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.zip zip 102.84 2019-10-15 10:43:00 Joanna Głombowicz Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 58862.3 2019-10-15 10:43:00 Joanna Głombowicz Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - PFU.docx docx 85.63 2019-10-15 10:43:00 Joanna Głombowicz Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019-OJS199-483956-pl opublikowane 15.10.2019r..pdf pdf 142.97 2019-10-15 10:43:00 Joanna Głombowicz Proceeding
19-DCO_pismo do Zam_191202(2).pdf pdf 176.91 2019-12-23 09:55:47 Joanna Głombowicz Public message
19-DCO_pismo do Zam_191203.pdf pdf 246.21 2019-12-23 09:55:47 Joanna Głombowicz Public message
19-DCO_pismo do Zam_191205.pdf pdf 232.21 2019-12-23 09:55:47 Joanna Głombowicz Public message
19-DCO_pismo do Zam_191206(2).pdf pdf 174.6 2019-12-23 09:55:47 Joanna Głombowicz Public message
19-DCO_pismo do Zam_191211(2).pdf pdf 190.36 2019-12-23 09:55:47 Joanna Głombowicz Public message
Odp. ws. rażąco niskiej ceny.pdf pdf 569.18 2019-12-23 09:55:47 Joanna Głombowicz Public message
Pismo do Graphitu(1).pdf pdf 105.16 2019-12-23 09:55:47 Joanna Głombowicz Public message
Protokół 1.pdf pdf 1267.37 2019-12-23 09:55:47 Joanna Głombowicz Public message
Protokół 2.pdf pdf 154.3 2019-12-23 09:55:47 Joanna Głombowicz Public message
Przedłużenie terminu.pdf pdf 46.13 2019-12-23 09:55:47 Joanna Głombowicz Public message
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania.pdf pdf 54.5 2019-12-12 11:46:46 Joanna Głombowicz Public message
Odwołanie_191212.pdf pdf 343.32 2019-12-12 11:46:53 Joanna Głombowicz Public message
Zestawienie ofert.pdf pdf 51.98 2019-11-29 13:25:51 Joanna Głombowicz Public message
Odp. 4.pdf pdf 159.92 2019-11-18 08:56:05 Joanna Głombowicz Public message
SIWZ - 13.11.2019r..docx docx 85.92 2019-11-18 09:33:17 Joanna Głombowicz Public message
Załącznik nr 4 - Wzór umowy - 13.11.2019r..docx docx 83.12 2019-11-18 09:33:23 Joanna Głombowicz Public message
Zmienione ogłoszenie.pdf pdf 53.89 2019-11-18 09:34:25 Joanna Głombowicz Public message
Odp. 3.pdf pdf 271.62 2019-11-13 13:36:53 Joanna Głombowicz Public message
Odp. 2 - 07.11.2019r..pdf pdf 582.76 2019-11-07 13:08:24 Joanna Głombowicz Public message
Opis przedmiotu zamówienia - dokument główny - 07.11.2019r..docx docx 80.83 2019-11-07 13:08:32 Joanna Głombowicz Public message
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - 06.11.2019r..docx docx 81.44 2019-11-06 12:22:14 Joanna Głombowicz Public message
Odp. 1 - 06.11.2019r..pdf pdf 1011.27 2019-11-06 12:19:34 Joanna Głombowicz Public message
Informacja 2.pdf pdf 47.37 2019-10-30 11:51:12 Joanna Głombowicz Public message
Załącznik nr 1 do OPZ - plan medyczno - funkcjonalny-Zmiana 29.10.2019r.zip zip 2473.43 2019-10-30 11:55:19 Joanna Głombowicz Public message
Informacja 1.pdf pdf 50.73 2019-10-17 08:24:00 Joanna Głombowicz Public message
Zalącznik nr 1 do OPZ-plan medyczno - funkcjonalny-Zmiana 16.10.2019r.zip zip 2760.04 2019-10-17 08:24:08 Joanna Głombowicz Public message

Announcements

2019-12-23 09:56 Joanna Głombowicz W odpowiedzi na Państwa wniosek w załączeniu przesyłam korespondencję Zamawiającego z liderem konsorcjum, tj. Graphit Sp. z o.o.

19-DCO_pismo do Zam_ [...].pdf

19-DCO_pismo do Zam_ [...].pdf

19-DCO_pismo do Zam_ [...].pdf

19-DCO_pismo do Zam_ [...].pdf

19-DCO_pismo do Zam_ [...].pdf

Odp. ws. rażąco nisk [...].pdf

Pismo do Graphitu(1) [...].pdf

Protokół 1.pdf

Protokół 2.pdf

Przedłużenie terminu [...].pdf

2019-12-12 11:48 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam Zawiadomienie o wniesieniu odwołania oraz odwołanie.

Zawiadomienie o wnie [...].pdf

Odwołanie_191212.pdf

2019-11-29 13:26 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam zbiorcze zestawienie złożonych ofert.

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2019-11-18 09:37 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam zmienione ogłoszenie oraz SIWZ i Wzór umowy zmodyfikowane w dniu 13.11.2019r.

SIWZ - 13.11.2019r.. [...].docx

Załącznik nr 4 - Wzó [...].docx

Zmienione ogłoszenie [...].pdf

2019-11-18 08:56 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam odpowiedź nr 4.

Odp. 4.pdf

2019-11-13 13:37 Joanna Głombowicz W załączeniu przekazuję Odpowiedź nr 3.

Odp. 3.pdf

2019-11-07 13:08 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam odpowiedź nr 2 wraz z aktualnym dokumentem – OPZ – dokument główny z naniesioną zmianą.

Odp. 2 - 07.11.2019r [...].pdf

Opis przedmiotu zamó [...].docx

2019-11-06 12:22 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam zmodyfikowany w wyniku odpowiedzi nr 1 Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik nr 4 do SI [...].docx

2019-11-06 12:20 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam odpowiedź nr 1.

Odp. 1 - 06.11.2019r [...].pdf

2019-10-30 11:55 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam Informację nr 2 wraz z załącznikami.

Informacja 2.pdf

Załącznik nr 1 do OP [...].zip

2019-10-17 08:24 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam Informację nr 1 wraz z załącznikami.

Informacja 1.pdf

Zalącznik nr 1 do OP [...].zip

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 3128

Send a message