Proceeding: Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo-Sławociesze w Szczecinie- Etap VI i VII oraz budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie oś. Wielgowo w Szczecinie

Deadlines:
Posted : 06-09-2019 10:26:00
Placing offers: 22-10-2019 13:00:00
Opening offers : 22-10-2019 13:10:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami, natomiast pozostała dokumentacja techniczna dostępna jest pod linkiem: http://bip.zwik.szczecin.pl/zamowienia/pokaz/2289

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_2019-OJS172-420787-pl.pdf pdf 150.31 2019-09-06 10:26:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 15318.04 2019-09-06 10:26:00 Proceeding
zalacznik nr 4 do siwz_-_wzór gwarancji.doc doc 64 2019-09-06 10:26:00 Proceeding
zalacznik nr 6 do siwz wzor zobowiązania.doc doc 68.5 2019-09-06 10:26:00 Proceeding
zalacznik nr 7 do siwz oswiadczenie o grupie kapital.doc doc 134.5 2019-09-06 10:26:00 Proceeding
zalacznik_nr_1_do_siwz_-_formularz_oferty.doc doc 95.5 2019-09-06 10:26:00 Proceeding
zalacznik_nr_2_do_siwz_-_wzor_umowy.docx docx 118.5 2019-09-06 10:26:00 Proceeding
espd-request.zip zip 81.37 2019-09-06 10:26:00 Proceeding
Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej-6.12.2019.pdf pdf 474.23 2019-12-06 12:40:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert-22.10.2019r_.pdf pdf 388.28 2019-10-22 14:55:22 Public message
Modyfikacja siwz.pdf pdf 233.55 2019-10-03 08:02:12 Public message
sprostowanie_ogłoszenia_03_10_2019.pdf pdf 70.58 2019-10-03 08:02:12 Public message
Odpowiedź (5).pdf pdf 1224.34 2019-10-03 08:00:54 Public message
Odpowiedź (4).pdf pdf 238.98 2019-09-24 12:23:22 Public message
Odpowiedź (3).pdf pdf 1461.28 2019-09-20 10:22:58 Public message
Odpowiedź (2).pdf pdf 215.75 2019-09-19 08:13:57 Public message
Odpowiedź (1).pdf pdf 222.97 2019-09-12 10:43:26 Public message
Zadanie I.zip zip 141.42 2019-09-12 10:43:26 Public message
Zadanie II.zip zip 23.39 2019-09-12 10:43:26 Public message

Announcements

2019-12-06 12:41 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający informuję o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja z wyboru [...].pdf

2019-10-22 14:55 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-03 08:02 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający przekazuję modyfikację treści SIWZ.

Modyfikacja siwz.pdf

sprostowanie_ogłosze [...].pdf

2019-10-03 08:01 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający przekazuję odpowiedź na zapytanie.

Odpowiedź (5).pdf

2019-09-24 12:23 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający przekazuję odpowiedź na zapytanie.

Odpowiedź (4).pdf

2019-09-20 10:23 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający przekazuję odpowiedź na zapytanie.

Odpowiedź (3).pdf

2019-09-19 08:14 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający przekazuję odpowiedź na zapytanie.

Odpowiedź (2).pdf

2019-09-12 10:44 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający przekazuję odpowiedź na zapytanie.

Odpowiedź (1).pdf

Zadanie I.zip

Zadanie II.zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1442

Send a message to buyer