Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Gryficka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., Numer sprawy: 458/VIII/19

Joanna Oksiejuk
Powiat Gryficki
Deadlines:
Published : 04-09-2019 10:36:00
Placing offers : 08-10-2019 10:00:00
Offers opening : 08-10-2019 10:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
GryfickaGZ_Gaz_SIWZ_Zal_4_Umowa.pdf pdf 434.41 2019-09-04 10:36:00 Proceeding
GryfickaGZ_Gaz_SIWZ_Zal_5_Oświadczenie_Umowa_OSD.doc doc 30.5 2019-09-04 10:36:00 Proceeding
GryfickaGZ_Gaz_SIWZ_Zal_6_Wykaz_dostaw.doc doc 66 2019-09-04 10:36:00 Proceeding
GryfickaGZ_Gaz_SIWZ_Zal_7_Oświadczenie_Grupa_kapitałowa.doc doc 41.5 2019-09-04 10:36:00 Proceeding
GryfickaGZ_Gaz_SIWZ_Zal_8_Oświadczenie_wykluczenie.doc doc 42 2019-09-04 10:36:00 Proceeding
Gryficka_GZ_Gaz_OGLOSZENIE.pdf pdf 199.64 2019-09-04 10:36:00 Proceeding
GryfickaGZ_Gaz_SIWZ.pdf pdf 11499.06 2019-09-04 10:36:00 Proceeding
GryfickaGZ_Gaz_SIWZ_Zal_1_Wykaz_punktów.xls xls 132.5 2019-09-04 10:36:00 Proceeding
GryfickaGZ_Gaz_SIWZ_Zal_2_Formularz.doc doc 97 2019-09-04 10:36:00 Proceeding
GryfickaGZ_Gaz_SIWZ_Zal_3_JEDZ.doc doc 206.5 2019-09-04 10:36:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 1400.78 2019-09-20 10:40:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 310.47 2019-10-08 14:18:15 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 326.89 2019-11-12 13:36:26 Public message

Announcements

2019-11-12 13:36 Joanna Oksiejuk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-10-08 14:18 Joanna Oksiejuk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-09-20 10:40 Justyna Kowalska Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1149