Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przetarg nieograniczony pod nazwą: Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., Numer sprawy ZP.271.17.2019

Joanna Lewandowska
Gmina Miasta Rypin
Deadlines:
Published : 26-08-2019 11:09:00
Placing offers : 30-09-2019 12:00:00
Offers opening : 30-09-2019 12:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 2684.4 2019-08-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SIWZ - JEDZ.doc doc 218 2019-08-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc doc 67 2019-08-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 722.32 2019-08-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie - Grupa kapitałowa.doc doc 41.5 2019-08-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 42.5 2019-08-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Pełnomocnictwo.doc doc 35 2019-08-26 11:09:00 Proceeding
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 8126.03 2019-08-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 a do SIWZ - Wykaz punktów poboru - Lokale i obiekty.xls xls 221.5 2019-08-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 b do SIWZ - Wykaz punktów poboru - Oświetlenie drogowe.xls xls 348 2019-08-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc doc 84.5 2019-08-26 11:09:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SIWZ - 11.09.2019 r..pdf pdf 3709.29 2019-09-11 12:06:08 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Część 1.pdf pdf 734.94 2019-10-01 10:40:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert - 30.09.2019 r..pdf pdf 746.98 2019-09-30 14:53:02 Public message
ZP.271.17.10.2019 - OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY - Część 2 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.pdf pdf 736.47 2019-10-17 14:48:47 Public message

Announcements

2019-10-17 14:49 Joanna Lewandowska ZP.271.17.10.2019 - OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY - Część 2 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

ZP.271.17.10.2019 - [...].pdf

2019-10-01 10:41 Joanna Lewandowska Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Część 1

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2019-09-30 14:53 Joanna Lewandowska Informacja z otwarcia ofert - 30.09.2019 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-09-11 12:06 Joanna Lewandowska Wyjaśnienie treści SIWZ - 11.09.2019 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1312