Proceeding: Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., Numer sprawy RG.271.12.2019

Piotr Kalicki
Gmina Rogóźno
Deadlines:
Posted : 22-08-2019 15:46:00
Placing offers: 25-09-2019 12:00:00
Opening offers : 25-09-2019 12:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
RGZ_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf pdf 151.86 2019-08-22 15:46:00 Proceeding
RGZ_SIWZ_2020.pdf pdf 13497.49 2019-08-22 15:46:00 Proceeding
RGZ_SIWZ_2020_Zal_1_Wykaz_PPE.xls xls 184.5 2019-08-22 15:46:00 Proceeding
RGZ_SIWZ_2020_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 77.5 2019-08-22 15:46:00 Proceeding
RGZ_SIWZ_2020_Zal_3_JEDZ.doc doc 189.5 2019-08-22 15:46:00 Proceeding
RGZ_SIWZ_2020_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 65.5 2019-08-22 15:46:00 Proceeding
RGZ_SIWZ_2020_Zal_5_Umowa.pdf pdf 454.77 2019-08-22 15:46:00 Proceeding
RGZ_SIWZ_2020_Zal_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa.doc doc 41.5 2019-08-22 15:46:00 Proceeding
RGZ_SIWZ_2020_Zal_7_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 41.5 2019-08-22 15:46:00 Proceeding
RGZ_SIWZ_2020_Zal_8_Pełnomocnictwo.doc doc 35 2019-08-22 15:46:00 Proceeding
ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_DO_SIWZ.pdf pdf 1472.74 2019-09-10 10:30:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 304.95 2019-09-25 15:35:40 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa energii.pdf pdf 76.95 2019-10-03 13:35:00 Public message

Announcements

2019-10-03 13:36 Piotr Kalicki 03.10.2019 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-09-25 15:36 Piotr Kalicki Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-09-10 10:30 Piotr Kalicki Odpowiedzina pytania do treści SIWZ.

ODPOWIEDZI_NA_PYTANI [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 475