Proceeding: NZZ/39/P/19 - Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych

Dział Zamówień Publicznych
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
Deadlines:
Posted : 08-08-2019 14:57:00
Placing offers: 10-09-2019 09:00:00
Opening offers : 10-09-2019 09:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 10733.74 2019-08-08 14:57:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
SIWZ.pdf pdf 680.93 2019-08-08 14:57:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Zał. nr 1 - przedm. zamów..pdf pdf 664.58 2019-08-08 14:57:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Zał. nr 2 - form. oferty.doc doc 120 2019-08-08 14:57:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Zał. nr 2a - szcz. form. cenowy.doc doc 41.5 2019-08-08 14:57:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Zał. nr 3 - proj. umowy.pdf pdf 632.86 2019-08-08 14:57:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Zał. nr 4 - JEDZ.doc doc 186 2019-08-08 14:57:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Zał. nr 5 - ośw. dot. gr. kapit..doc doc 39 2019-08-08 14:57:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Zał. nr 6 - ośw. o przedm. zamów..doc doc 33.5 2019-08-08 14:57:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Unieważnienie postępowania - 07.01.2020.pdf pdf 207.98 2020-01-07 13:35:50 Dział Zamówień Publicznych Public message
Ogłoszenie wyniku postępowania.pdf pdf 2626.05 2019-12-20 15:47:18 Dział Zamówień Publicznych Public message
Unieważnienie postępowania - 28.11.2019.pdf pdf 245.75 2019-11-28 15:04:42 Dział Zamówień Publicznych Public message
Ogłoszenie wyniku postępowania.pdf pdf 639.08 2019-10-31 13:49:00 Dział Zamówień Publicznych Public message
Ogłoszenie wyniku postępowania.pdf pdf 635.35 2019-10-08 14:59:30 Dział Zamówień Publicznych Public message
Informacja z otwarcia ofert - www.pdf pdf 371.04 2019-09-12 12:30:40 Dział Zamówień Publicznych Public message
Zapytania i odpowiedzi.pdf pdf 1273.49 2019-08-27 13:59:54 Dział Zamówień Publicznych Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pdf 882.28 2019-09-02 13:51:34 Dział Zamówień Publicznych Public message

Announcements

2020-01-07 13:36 Dział Zamówień Publicznych Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2019-12-20 15:47 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie wyniku postępowania

Ogłoszenie wyniku po [...].pdf

2019-11-28 15:05 Dział Zamówień Publicznych Unieważnienie postępowania - 28.11.2019

Unieważnienie postęp [...].pdf

2019-10-31 13:49 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie wyniku postępowania

Ogłoszenie wyniku po [...].pdf

2019-10-08 15:00 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie wyniku postępowania

Ogłoszenie wyniku po [...].pdf

2019-09-12 12:31 Dział Zamówień Publicznych Informacja z publicznego otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-09-02 13:51 Dział Zamówień Publicznych Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2019-08-27 14:00 Dział Zamówień Publicznych Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowied [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2202

Send a message