Proceeding: Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego do realizacji procedur onkologicznych w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku”, postępowanie: TAM-579-PN/78-2019

Deadlines:
Posted : 06-08-2019 14:39:00
Placing offers: 06-09-2019 10:00:00
Opening offers : 06-09-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
OJS ogl o zam PN 78.pdf pdf 61.41 2019-08-06 14:39:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
siwz_PN 78.pdf pdf 625.11 2019-08-06 14:39:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
z 1.2 spec techn.doc doc 78 2019-08-06 14:39:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
z 1.2 spec techn.pdf pdf 37.73 2019-08-06 14:39:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
z1.1 formularz cenowy.pdf pdf 22.22 2019-08-06 14:39:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
z1.1 formularz cenowy.xls xls 41.5 2019-08-06 14:39:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
z1.3_war_gjis.doc doc 50.5 2019-08-06 14:39:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
z1.3_war_gjis.pdf pdf 53.81 2019-08-06 14:39:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
z1.form_ of_PN 78.doc doc 88.5 2019-08-06 14:39:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
z1.form_ of_PN 78.pdf pdf 105.89 2019-08-06 14:39:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
z2_wzor_umowy PN 78.pdf pdf 183.32 2019-08-06 14:39:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
pismo info o wyniku na str PN 78.pdf pdf 449.49 2019-09-18 13:46:35 Zamówienia Publiczne Public message
z1 i z2 wynik PN 78.pdf pdf 29.94 2019-09-18 13:46:35 Zamówienia Publiczne Public message
OJS ogl o zmianie ogl puszczone.pdf pdf 72.36 2019-08-13 12:22:21 Zamówienia Publiczne Public message
OJS ogl o zm ogl opublikowane.pdf pdf 31.62 2019-08-16 09:12:07 Zamówienia Publiczne Public message
!Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej.doc doc 48.5 2019-09-09 12:44:10 Zamówienia Publiczne Public message
info z otwarcia PN 78.pdf pdf 609.85 2019-09-09 12:44:10 Zamówienia Publiczne Public message

Announcements

2019-09-18 13:46 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

pismo info o wyniku [...].pdf

z1 i z2 wynik PN 78. [...].pdf

2019-09-09 12:44 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

!Oswiadczenie_o_grup [...].doc

info z otwarcia PN 7 [...].pdf

2019-08-16 09:12 Zamówienia Publiczne Sprostowanie/Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - opublikowane

OJS ogl o zm ogl opu [...].pdf

2019-08-13 12:23 Zamówienia Publiczne Sprostowanie/Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

OJS ogl o zmianie og [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 379

Send a message