Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Numer sprawy DR/RG.271.06.2019

Artur Waśniewski
Urząd Gminy w Elblągu
Deadlines:
Published : 05-08-2019 15:23:00
Placing offers : 10-09-2019 10:00:00
Offers opening : 10-09-2019 10:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2019-OJS148-363668-pl.pdf pdf 177.31 2019-08-05 15:23:00 Proceeding
7251_EGZ_SIWZ_2020_Zal_5_Umowa.pdf pdf 436.6 2019-08-05 15:23:00 Proceeding
7252_EGZ_SIWZ_2020_Zal_6_Oswiadczenie__Grupa_kapitalowa.pdf pdf 275.55 2019-08-05 15:23:00 Proceeding
7253_EGZ_SIWZ_2020_Zal_7_Oswiadczenie_wykonawcy.pdf pdf 186.81 2019-08-05 15:23:00 Proceeding
7254_EGZ_SIWZ_2020_Zal_8_Pelnomocnictwo.pdf pdf 265.98 2019-08-05 15:23:00 Proceeding
EGZ_SIWZ_2020_Zal_1_Wykaz_PPE.xls xls 201 2019-08-05 15:23:00 Proceeding
EGZ_SIWZ_2020_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 78 2019-08-05 15:23:00 Proceeding
EGZ_SIWZ_2020_Zal_3_JEDZ-1.doc doc 203 2019-08-05 15:23:00 Proceeding
EGZ_SIWZ_2020_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 65.5 2019-08-05 15:23:00 Proceeding
EGZ_SIWZ_2020_Zal_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa.doc doc 41.5 2019-08-05 15:23:00 Proceeding
EGZ_SIWZ_2020_Zal_7_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 41.5 2019-08-05 15:23:00 Proceeding
EGZ_SIWZ_2020_Zal_8_Pełnomocnictwo.doc doc 35 2019-08-05 15:23:00 Proceeding
7247_EGZ_SIWZ_2020_Zal_1_Wykaz_PPE.pdf pdf 865.5 2019-08-05 15:23:00 Proceeding
7248_EGZ_SIWZ_2020_Zal_2_Formularz_Oferty.pdf pdf 285.95 2019-08-05 15:23:00 Proceeding
7249_EGZ_SIWZ_2020_Zal_3_JEDZ-1.pdf pdf 508.55 2019-08-05 15:23:00 Proceeding
7250_EGZ_SIWZ_2020_Zal_4_Wykaz_dostaw.pdf pdf 260.31 2019-08-05 15:23:00 Proceeding
EGZ_SIWZ_2020.pdf pdf 574.49 2019-08-05 15:23:00 Proceeding
7357_Info_z_otwarcia.pdf pdf 145.03 2019-09-12 13:31:36 Public message
DR.RG.271.06.3.2019 sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.pdf pdf 224.47 2019-09-17 13:02:21 Public message
DR.RG.271.06.4.2019 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 379.36 2019-10-01 11:25:51 Public message

Announcements

2019-10-01 11:26 Barbara Wiśniewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

DR.RG.271.06.4.2019 [...].pdf

2019-09-17 13:02 Barbara Wiśniewska SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ

DR.RG.271.06.3.2019 [...].pdf

2019-09-12 13:32 Barbara Wiśniewska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

7357_Info_z_otwarcia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1033