Proceeding: ZP/934/2019 Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zamówienia Publiczne
Akademia Pomorska w Słupsku
Deadlines:
Posted : 05-08-2019 14:46:00
Placing offers: 06-09-2019 10:00:00
Opening offers : 06-09-2019 10:10:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 6141.19 2019-08-05 14:46:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 137.11 2019-08-05 14:46:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
zal_1 -form oferty, form cenowy.doc doc 124 2019-08-05 14:46:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
zal_2 -JEDZ.doc doc 185 2019-08-05 14:46:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
zal_3_opis_przedmiotu_zamowienia.doc doc 172 2019-08-05 14:46:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
zal_4 -proj_umowy.pdf pdf 284.68 2019-08-05 14:46:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
Wyniki_testów_CPU.pdf pdf 656.07 2019-08-05 14:46:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf pdf 107.41 2019-11-26 16:35:15 Zamówienia Publiczne Public message
Informacja o rozstrzygnięciu postepowania.pdf pdf 727.09 2019-10-17 08:27:47 Zamówienia Publiczne Public message
Informacj z otwarcia ofert_09.09.2019.pdf pdf 520.07 2019-09-09 11:38:46 Zamówienia Publiczne Public message

Announcements

2019-11-26 16:35 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2019-10-17 08:27 Zamówienia Publiczne Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Informacja o rozstrz [...].pdf

2019-09-09 11:39 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacj z otwarcia [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 504

Send a message