Proceeding: ZP/777/2019 Usługa wdrożenia nowego lub modernizacja posiadanego systemu dziekanatowo - dydaktycznego obsługi studiów dla Akademii Pomorskiej w Słupsku wraz z dostawą niezbędnego sprzętu IT i oprogramowania oraz szkoleniem użytkowników systemu.

Zamówienia Publiczne
Akademia Pomorska w Słupsku
Deadlines:
Posted : 03-07-2019 13:52:00
Placing offers: 04-10-2019 08:00:00
Opening offers : 04-10-2019 08:10:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-09-16 15:17 Zamówienia Publiczne Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Informacja_o_zmianie [...].pdf

2019-09-13 14:12 Zamówienia Publiczne Informacja dotycząca postępowania odwoławczego

Informacja_dotyczaca [...].pdf

2019-09-13 14:10 Zamówienia Publiczne Informacja do Wykonawców

Informacja_do_Wykona [...].pdf

Załącznik.1.2._wersj [...].docx

2019-09-05 10:02 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

2019-08-31 20:17 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi Zamawiajacego wraz ze zmiana tresci ogloszenia

Potwierdzenie_przesl [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-08-27 10:04 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

2019-08-26 11:56 Zamówienia Publiczne Oświadczenia_26.08.2019

oświadczenie firmy O [...].pdf

oświadczenie firmy K [...].pdf

2019-08-23 14:02 Zamówienia Publiczne Informacja o wniesieniu odwołania

Zawiadomienie o wnie [...].pdf

2019-08-22 21:27 Zamówienia Publiczne Modyfikacja SIWZ wraz ze zmianą treści ogłoszenia_21.08.2019

oswiadczenie OPTeam_ [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

Projekt_umowy_zal_nr [...].docx

szczegółowy opis spr [...].pdf

Potwierdzenie_przesl [...].png

oswiadczenie Kalasof [...].pdf

Szczegolowy_opis_spr [...].xls

zał.1.2 Modyfikacja_ [...].pdf

zał.12 Modyfikacja_2 [...].pdf

OPZ-Modyfikacja_21.0 [...].pdf

2019-08-16 18:57 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.08.2019

Ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

2019-08-15 21:57 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi Zamawiającego_15.08.2019

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-08-12 15:13 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi Zamawiającego wraz ze zmianą treści ogłoszenia.

Odpowiedź na odwołan [...].pdf

Zalacznik_nr_2_Opis_ [...].pdf

Zalacznik_nr_3_Szcze [...].xls

Zalacznik_nr_4_Wymag [...].pdf

Zalacznik_nr_10_Oswi [...].docx

Zalacznik_nr_6_do_SI [...].pdf

Zalacznik_nr_11_Oswi [...].docx

Zalacznik_nr_14_do_S [...].pdf

SIWZ_modyfikacja_z_d [...].pdf

2_pytania_i_odpowied [...].pdf

Zalacznik_nr_1.2_For [...].docx

Zalacznik_nr_1_Formu [...].docx

Zalacznik_nr_12_Ocen [...].pdf

Zalacznik_nr_13_do_S [...].pdf

Potwierdzenie_przesl [...].png

2019-08-12 15:07 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na odwołanie_09.08.2019
2019-07-29 13:32 Zamówienia Publiczne Informacja o odwołaniu 29.07.2019

Informacja_o_odwolan [...].pdf

2019-07-17 15:19 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

2019-07-16 09:25 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

Kopia odwołania.pdf

Zawiadomienie_o_wnie [...].pdf

2019-07-12 15:24 Zamówienia Publiczne Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja_SIWZ_12. [...].pdf

SIWZ_modyfikacja_12. [...].pdf

Potwierdzenie_wyslan [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 1488

Send a message