Proceeding: Usługi ochroniarskie w Poznaniu, ul. Kolejowa 5.

Anna Nowicka
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Division: Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu
Deadlines:
Posted : 31-01-2019 10:27:53
Placing offers: 12-02-2019 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

1. Zapraszam do wzięcia udziału i złożenia oferty w niniejszym Postępowaniu.
2. Przed złożeniem oferty Wykonawcy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się treścią załączonego Ogłoszenia o przetargu i jego załącznikami.
3. Proszę pamiętać o:
1/ wniesieniu wymaganego wadium;
2/
4. Na Platformie zakupowej należy podać ogólną cenę oferty.
5. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą Platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 22/101 02 02.

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługi ochroniarskie w Poznaniu, ul. Kolejowa 5. Szczegóły zawarte we wzorze umowy 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 56

Send a message