Postępowanie: Art.Elektryczne

Piotr Pietruszczak
Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Oddział: Biuro Handlu
Terminy:
Składanie ofert: 18-05-2018 07:12:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja


W imieniu firmy Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. zapraszamy do składania ofert wszystkich solidnych dostawców.
Informujemy, że jest to zamówienie jednorazowe jednak złożenie oferty w tym postepowaniu
będzie skutkowało zaproszeniem Państwa do podobnych postępowań.
W przypadku pytań technicznych związanych z platformą proszę o kontakt telefoniczny z CWK Open Nexus 61 679 19 00.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi Oferentami.
Niniejszy dokument stanowi jedynie zapytanie ofertowe, a umowa dotycząca
przedmiotu opisanego w zapytaniu będzie uznana za zawartą i wiążącą wyłącznie
gdy zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a Kontrahent jest świadomy,
iż złożenie oferty nie tworzy po stronie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. żadnych obowiązków.

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki może być poufna.
W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie,
dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione.
Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości
wraz z załącznikami.

W przypadku pytań technicznych proszę o kontakt inż. Marcin Jałocha tel 667 934 530
e-mail: marcin.jalocha@koksownianowa.pl

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
Odlewników 20
42-200 Częstochowa

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 IZMX-M16-230AD-1, 184254 Napęd silnikowy 1 szt. - (0)
2 IZMX-ST230AD-1, 184274 Wyzwalacz wzrostowy 1 szt. - (0)
3 IZMX-UVR230AD-1, 184162 Wyzwalacz zanikowy 1 szt. - (0)
4 IZMX-AS22-16-1, 184172 Styki sygnalizacji 1 szt. - (0)
5 IZMX-OTS16-1, 184117 Styki sygnalizacji wyzwolenia 1 szt. - (0)
6 IZMX-SR230AD-1 Wyzwalacz załączający 1 szt. - (0)
7 IZMX-SEC-KIT-W16-1, 184241 - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość