Postępowanie: Metanol, eter i inne alkohole.

Magdalena Korneluk
Komenda Stołeczna Policji
Terminy:
Składanie ofert: 18-05-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Laboratorium Kryminalistyczne KSP
Nowolipie 2
00-150 Warszawa

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Metanol czda o czystości cz.d.a. butelka szklana o pojemności 1l, wraz z kartą charakterystyki 22 l - (0)
2 Eter dietylowy o czystości cz.d.a. butelka szklana o pojemności 1l, wraz z kartą charakterystyki 5 l - (0)
3 Octan butylu o czystości cz.d.a. butelka szklana o pojemności 1l, wraz z kartą charakterystyki 6 l - (0)
4 Tertbutanol o czystości cz.d.a. butelka szklana o pojemności 1l, wraz z kartą charakterystyki 1 l - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 5 dni od zamóienia (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość