Postępowanie: Czyszczenie/Odpylanie szaf sterowniczych

Awatar Pracownika
Michał Molenda
Creaton Polska Sp. z o.o.
Terminy:
Składanie ofert: 17-04-2018 09:40:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

- Termin realizacji: 15-16.05.2018

Oczekiwana cena: zł/m2
Cena czyszczenia koryt kablowych: zł/mb

WYMAGANA

Miejsce dostawy:
- ZP Widziszewo; woj. Wielkopolskie

- Przystąpienie do przedstawienie oferty jednoznaczne jest z akceptacją zał. OWZ CREATON Polska;
- Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie Wykonawcy;
- Płatność za przedmiot zamówienia będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem bankowym na rachunek w ciągu 60 dni od daty dostarczenia do materiału/usługi do miejsca wskazanego na zamówieniu Zamawiającego;
- Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy. Składającym oferty z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do CREATON Polska;
- Wykonawca po prawidłowym wykonaniu usługi zobowiązany jest do wystawieni faktury wraz przywołaniem numeru zamówienia Zamawiającego, oraz zobowiązuje się do wysyłki faktury na adres faktury@creaton.pl w formacie *.pdf (jedno zamówienie – jedna FV);
- Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonaniu wyboru ofert) bez podania przyczyny i powiadomienia lub zakończenia postępowania bez wybrania oferenta;
- Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie a w szczególności zał. OWZ CREATON Polska.

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Jakub Klak
+48 665 288 420
jakub.klak@creaton.pl

Adres dostawy

CREATON POLSKA SP. Z O.O.
ul. Ceramiczna 7, Widziszewo
64-000 Kościan

Komunikaty

2018-04-11 14:28 Michał Molenda Proszę o dokładne zapoznanie się z warunkami formalnymi bez których oferty nie będą brane pod uwagę

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Czyszczenie/Odpylanie szaf sterowniczych EP/WID/PRF/MED/116/010 CA01 Przerób gliny EP/WID/PRF/MED/116/020 CA02 Przerób gliny EP/WID/PRF/MED/116/030 CA04 Koparka EP/WID/PRF/MED/116/040 DA01 Formowanie linia 1 EP/WID/PRF/MED/116/050 DA06 Prasa podstawowa nr. 1 EP/WID/PRF/MED/116/060 SDM1 Suszarnia nr. 1 EP/WID/PRF/MED/116/070 DA02 Formowanie linia 2 EP/WID/PRF/MED/116/080 DA07 Prasa podstawowa nr. 2 EP/WID/PRF/MED/116/090 SDM2 Suszarnia nr. 2 EP/WID/PRF/MED/116/100 SHM Transport tac linia podstawowa EP/WID/PRF/MED/116/110 DA03 Linia formowania akcesoria EP/WID/PRF/MED/116/120 DA04 Prasa akcesoryjna nr. 1 EP/WID/PRF/MED/116/130 DA05 Prasa akcesoryjna nr. 2 EP/WID/PRF/MED/116/135 Suszarnie komorowe EP/WID/PRF/MED/116/140 SHF Transport tac linia akcesoryjna EP/WID/PRF/MED/116/150 EPP Przygotowanie angoby EP/WID/PRF/MED/116/160 ESC Angobowanie linia podstawowa EP/WID/PRF/MED/116/170 Angobowanie linia akcesoryjna EP/WID/PRF/MED/116/180 KILN Piec EP/WID/PRF/MED/116/190 KLND Helmich EP/WID/PRF/MED/116/200 KLNH Transport wagonów EP/WID/PRF/MED/116/210 KA01 Załadunek linia podstawowa EP/WID/PRF/MED/116/220 KA02 Rozładunek linia podstawowa EP/WID/PRF/MED/116/230 KA03 Pakowanie linia podstawowa EP/WID/PRF/MED/116/240 KA04 Pakowanie linia akc. 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Wymagana wyzja lokalna - - (0)
2 Czy dodatkowe info. są niezbędne do przedstawienia oferty ? - - (0)
3 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość