Postępowanie: Zapytanie ofertowe. Wzorcowanie wagi nieautomatycznej

Zbigniew Brych
Urząd Dozoru Technicznego Oddział: Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
Terminy:
Składanie ofert: 14-03-2018 14:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo,

Urząd Dozoru Technicznego zwraca się z prośba o przedstawienie oferty cenowej obowiązującej w 2018 roku na:
Wzorcowanie (metoda akredytowana) wag nieautomatycznych, typ B150G, prod. AXIS
Parametry metrologiczne wagi:
1. Obciążenie min. – 1 kg,
2. Obciążenie max. – 150 kg,
3. Działka legalizacyjna = Działka elementarna = 50 g,
4. Klasa dokładności III.
Zakres wzorcowania:
- wyznaczenie błędów wskazań: wzorcowanie w min. 4 pkt.,
- wyznaczenie błędu niecentrycznego obciążenia,
- wyznaczenie powtarzalność w 1 punkcie pomiarowym.
5. ilość wag przeznaczonych do wzorcowania w 2018 roku - 8 szt.
Warunki płatności: przelew 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
Małeckiego 29
60-706 Poznań

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wzorcowanie wagi nieautomatycznej - 8 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2845 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Warunki płatności - przelew 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość