Postępowanie: Roboty budowlane

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 08-01-2018 09:52:03
Zakończenie: 15-01-2018 08:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac remontowych budowlanych w KPP Szamotuły przy ul. Polnej 3.
Modernizacji pomieszczeń sanitarnych – łazienka Damska i męska na II p.
WYMAGANIA WYSTAWIAJĄCEGO
1. Osoba do kontaktu : Michał Filipiak 0618412469
2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy
3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres
4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/
6. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy
7. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia
8. Oferent który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość , zgodność z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu
9. Termin realizacji robót: 1 miesiąc od podpisania zlecenia
10. Przedmiar robót w załączniku.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Adres firmy
Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań

Zmiany w postępowaniu

2018-01-08 09:54 Michał Filipiak Dokonano edycji następujących elementów postępowania: data zakończenia

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Dołącz
Plik
1 1 - 1 szt. (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.1669 PLN

Pytania i kryteria

Lp Nazwa Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy 30 dni, proszę potwierdzić (0)
(0)
Pytania do specyfikacji